India: homoseks is weer strafbaar

Het Indiase Hooggerechtshof draait een liberalisering van de homowetgeving, die homoseks toestond, onverwachts terug.

Het Indiase Hooggerechtshof heeft vanmorgen homoseks opnieuw strafbaar gesteld. Ramachandra Guha, India’s bekendste historicus, noemde het besluit op twitter „een stap terug richting barbarisme en de Middeleeuwen”.

India’s hoogste rechtscollege vernietigde een uitspraak van een regionaal Hooggerechtshof, dat van de hoofdstad Delhi, dat in 2009 seks tussen volwassenen van tenminste 18 jaar uit de criminele sfeer haalde als die met wederzijdse instemming werd bedreven. Dat gold nadrukkelijk ook voor partners van gelijk geslacht.

Het Hooggerechtshof oordeelde echter dat het parlement de wetgeving moet aanpassen. Tot die tijd gelden de oude regels. Het betreft een wet uit 1890, uit de Britse koloniale tijd. Deze bepaalt dat „vleselijke gemeenschap tegen de orde der natuur” kan worden bestraft met maximaal tien jaar gevangenisstraf plus een boete.

„We zijn overstuur en erg ongelukkig”, meldt Bijayalaxmi Nanda, voorvechtster van vrouwen- en homorechten in een telefoongesprek. Activisten wijzen erop dat met de uitspraak de bestrijding van aids in gevaar komt. Dragers van het HIV-virus zouden zich niet durven laten behandelen nu de oude wet weer van kracht is.

K. Radhakrishnan, advocaat van een van de religieuze groepen die het decriminaliseringsbesluit uit 2009 aanvocht, was blij met de uitspraak. „Homoseksualiteit is een westers fenomeen. Het heeft de geest van jonge Indiërs vervuild”

Het is opvallend dat het Hooggerechtshof juist in deze kwestie weigert op de stoel van de politici plaats te nemen. Eerder deden de Hoge rechters dat wel, zodat dwingende regelgeving ontstond waar wetgeving door het parlement om politieke redenen uitbleef. Het Hooggerechtshof speelde onder meer een voortrekkersrol bij het afdwingen van een landelijke regeling die 200 miljoen kinderen op openbare lagere scholen van gratis lunches voorziet, en bij het afdwingen van inzage door burgers in bestuurlijke documenten.