Eerste Kamer speculeert over een ‘Nacht van Adri’

De politieke spanning in de PvdA loopt op nu Eerste Kamerlid Adri Duivesteijn twijfelt over de verhuurdersheffing. Duivesteijn overweegt volgende week als enige PvdA-senator tegen te stemmen. Een ‘Nacht van Duivesteijn’ zou het kabinet in problemen kunnen brengen. Hij heeft gisteren een nieuwe reeks kritische schriftelijke vragen gesteld.

Woningcorporaties en andere verhuurders moeten meebetalen aan de bezuinigingsmaatregelen van het kabinet, de zogenoemde ‘verhuurdersheffing’. Vanaf 2017 gaat het om een bedrag van 1,7 miljard euro. Daarover zijn afspraken gemaakt in het woonakkoord tussen kabinet en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP.

Volgende week stemt de Eerste Kamer over het voorstel. Duivesteijn vindt dat de opbrengst niet naar de schatkist moet gaan, maar moet worden geïnvesteerd in de sector. Zijn stem kan doorslaggevend zijn. De woonakkoordpartijen hebben samen 38 stemmen, de tegenstanders 37. Als Duivesteijn tegenstemt, sneuvelt het plan. SP en GroenLinks hebben om hoofdelijke stemming gevraagd.

Een compromis is nog niet in de maak, zeggen bronnen. Partijgenoot minister Asscher (Sociale Zaken) heeft begin vorige maand met Duivesteijn gesproken, maar de PvdA ontkent dat dit een bemiddelingspoging was. Er is geen geld, want minister Blok (Wonen, VVD) moet 1,7 miljard binnenhalen. Daarnaast vindt Blok dat al aan de kritiek van Duivesteijn is tegemoetgekomen. De corporaties is een bedrag van 400 miljoen euro toegezegd voor energiebesparing, en ze hoeven geen btw meer te betalen over de oplevering van nieuwe huurwoningen. Dat laatste scheelt 60 miljoen per jaar.

De woonakkoordpartijen kijken geïrriteerd naar Duivesteijn. Zij hebben concessies gedaan door de plannen te steunen en verwachten dat de regeringspartijen dat ook doen. Loek Hermans, VVD-fractievoorzitter in de senaat, zegt ervan uit te gaan dat de PvdA-fractie in haar geheel voorstemt.