‘Kwestie Tromp heeft weinig invloed op handelen huisartsen’

Foto ANP / Koen Suyk

Slechts vier procent van de huisartsen zegt terughoudender te zijn geworden bij het toedienen van palliatieve sedatie (Wiki). Dat schrijft artsenvakblad Medisch Contact op basis van een onderzoek dat het samen met het NCRV-programma Altijd Wat hield onder ruim 850 huisartsen.

Gevreesd werd dat huisartsen door de onderzoeken van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Openbaar Ministerie naar het handelen van huisarts Tromp terughoudender zouden zijn geworden in het verzachten van de laatste levensfase van een patiënt. Volgens het onderzoek van het Medisch Contact en de NCRV is daar geen sprake van. Uit hun enquête zou blijken dat de regels helder zijn en men zich voldoende deskundig voelt om daar gepast mee om te gaan.

Niet alle huisartsen aanwezig bij start palliatieve sedatie

Al geeft 94 procent van de huisartsen aan de KNMG-richtlijn (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) voor het toepassen van palliatieve sedatie te kennen, toch zijn er hier en daar wel wat afwijkingen. Zo geeft 31 procent aan niet altijd bij de start van een palliatieve sedatie aanwezig te zijn. Ook geeft tien procent van de ondervraagden aan wel eens een hogere doses te geven dan is toegestaan, om zo het levenseinde van de patiënt eerder te laten plaatsvinden. Daarnaast worden hogere doses ook wel eens gegeven om het lijden te verlichten op het moment dat een patiënt gewend is geraakt aan medicatie.

Van de huisartsen geeft 43 procent aan wel eens acuut moet sederen omdat deze bijvoorbeeld acuut benauwd werd en dreigde te stikken. De richtlijn van de KNMG maakt dit onder voorwaarden mogelijk. Ten slotte blijkt uit de enquête dat negen van de tien huisartsen wel eens palliatieve sedatie heeft toegepast. Gemiddeld zes keer in de afgelopen vijf jaar.

De reportage van Altijd Wat is vanavond om 21:00 uur te zien op Nederland 2.

    • Nando Kasteleijn