Toezichthouders VS stemmen officieel in met Volcker-rule

Vijf jaar na het uitbreken van de kredietcrisis is het zover: de Amerikaanse toezichthouders hebben vandaag officieel ingestemd met de zogeheten Volcker-rule. Dat meldt persbureau AFP. Banken mogen niet meer speculeren met het geld van hun klanten.

Ben Bernanke van de Federal Reserve Board en andere toezichthouders praten over de laatste versie van zogeheten Volcker-rule.
Ben Bernanke van de Federal Reserve Board en andere toezichthouders praten over de laatste versie van zogeheten Volcker-rule. Foto AFP / Getty Images / Alex Wong

Vijf jaar na het uitbreken van de kredietcrisis is het zover: de Amerikaanse toezichthouders hebben vandaag officieel unaniem ingestemd met de zogeheten Volcker-rule. Dat meldt persbureau AFP. Banken mogen niet meer speculeren met het geld van hun klanten.

De wetgeving betekent dat het voor banken die werken met geld dat is toevertrouwd door het ‘gewone’ publiek, verboden wordt om te handelen voor eigen rekening en risico op de financiële markten. Economisch commentator bij NRC Maarten Schinkel legde het in de krant van gisteren als volgt uit:

Kort gezegd: óf je bent een zakenbank die geld aantrekt op de markt, en je doet maar. Of je bent een algemene bank die (mede) werkt met door het publiek toevertrouwd geld, en dan is handelen voor eigen risico in de dealingroom verboden.

De bankenlobby heeft geprobeerd de invoering van de Volcker-rule vertragen, en de strekking ervan af te zwakken. Maar dat mocht niet baten. De grootste Amerikaanse banken zijn vanaf juli 2015 verplicht zich aan de nieuwe wetgeving te houden.

De Volcker-rule heeft ook gevolgen voor Europese banken, schrijft Schinkel:

Heel veel Amerikaanse regels zijn in Europa in de praktijk gewoon van toepassing. Jongste voorbeeld: de Rabo kreeg in de Libor-zaak megaboetes uit de VS, terwijl zij geen Amerikaanse bank is en de overtredingen voornamelijk in Londen (en zo bleek later ook Utrecht) plaatsvonden. Extraterritoriale werking, noem je dat. En de VS hebben er een ruime traditie in.

Europese banken die internationaal werken zullen straks aan totaal verschillende regimes moeten voldoen. Onmogelijk. Tenzij je dan maar meteen voor het zwaarste regime kiest. En dat is made in the USA.

De wetgeving is vernoemd naar Paul Volcker, die daartoe het eerste voorstel deed.

    • Laura Klompenhouwer