Steun voor wie zich niet heeft gemeld

Foto Ariel Schalit/AP

Een Israëlische, ultraorthodoxe jood bedekt zijn gezicht met een plastic tasje, dat is bedoeld om een hoed te beschermen tegen de regen.

De man was gisteren een van de duizend demonstranten voor een militaire gevangenis bij Haifa. Ze betuigden hun steun aan ultraorthodoxe joden die zijn gearresteerd omdat ze hebben geweigerd zich te melden bij een militair rekruteringscentrum.

Het Israëlische kabinet werd het in juli van dit jaar eens over een omstreden wetsvoorstel om ultraorthodoxe joden niet langer van de dienstplicht vrij te stellen. Tot dan hoefden ultraorthodoxe jongeren die bij een religieuze school stonden ingeschreven niet in militaire dienst.

Dat voorrecht stoort veel Israëliërs, omdat zij zelf jaren van hun leven kwijt zijn aan militaire dienst en herhalingsoefeningen. De basisdienst duurt drie jaar voor mannen en twee jaar voor vrouwen.