Stemcoaching

In de ingezonden brief (Denken, 6 dec.) van Gertie Savelkoul stond door een eindredactionele fout ten onrechte dat de drie coaches die werden opgevoerd in een artikel over stemcoaching, géén logopedist waren. Twee van de genoemde coaches, Debby Mureau en Alex Boon, zijn wel degelijk ook logopedist. Elizabeth Ebbink is psychoog.