Nieuwe leden

Ik ben sinds kort lid bij een vrouwensociëteit. Het lijkt me leuk een aantal nieuwe vrouwelijke leden te introduceren. Het bestuur vraag ik naar de procedure. Die is eenvoudig: (1) Ik lever een naam aan van een potentieel lid. (2) Het bestuur beoordeelt of deze persoon geschikt is. (3) Indien geschikt, kan de betreffende persoon een motivatie aanleveren om lid te worden. (4) Vervolgens hebben de huidige leden gelegenheid om een eventueel veto uit te spreken. Er worden redenen genoemd voor een veto: „vervelende (oud) buurvrouw”, „niet leuke oud-collega”, „gebrouilleerd familielid”, „ex-vriendin van je man” of „huidige vriendin van je man”.

Saskia Knoop

    • Saskia Knoop