‘Kwart van alle rechters heeft overwogen om te stoppen’

Foto ANP / Lex van Lieshout

Een kwart van alle rechters in Nederland heeft in de afgelopen 5 jaar overwogen om te stoppen. Uit een door Vrij Nederland afgenomen enquête zou blijken dat de werkdruk te hoog is. Ook kan de werkwijze van minister Opstelten en staatssecretaris Teeven op weinig goedkeuring rekenen.

Het weekblad stuurde een enquête naar alle leden van de Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak (NVvR). 689 magistraten - een kwart van het totaal - reageerde. 80 procent van de respondenten is rechter, 20 procent werkt bij het Openbaar Ministerie (OM).

Meer druk door complexiteit zaken

De meest gehoorde klacht slaat op de werkdruk, die volgens driekwart van alle respondenten te hoog is. Bij een kwart van alle ondervraagde rechters is de werkdruk reden geweest om te denken aan stoppen. Bij het OM ligt dat percentage nog hoger: 45 procent.

Als oorzaak noemen de rechters de complexiteit van sommige zaken (71 procent), het personeelsbeleid (35,5 procent) en de gebrekkige digitalisering (27 procent). Ook de wijze waarop de media verslag doen van bepaalde zaken draagt volgens 29 procent van de ondervraagden bij aan een hogere werkdruk.

Angst voor scheiding der machten

De voortvarende houding van Minister Opstelten en staatssecretaris Teeven kan daarnaast op weinig enthousiasme rekenen van maar liefst 65 procent van alle respondenten. Initiatieven zoals het uitgebreide spreekrecht voor slachtoffers wordt door 76 procent als een ‘onzalig idee’ gezien. Een vijfde van de magistraten twijfelt zelfs aan de scheiding der machten onder het duo. Ook wordt er gevreesd voor de bezuinigingen. 84 procent van de magistraten vreest dat zo het werken moeilijker wordt.

Het OM en de rechters verschillen van mening over het mogelijk weer inzetten van criminele burgerinfiltranten. 66,7 procent vindt dit geen goed idee, maar bij het OM staat bijna 60 procent juist wel positief tegenover dit plan.

    • Philippus Zandstra