Hij moet bij de VU weer rust brengen

Topambtenaar Wim Kuijken is de beoogd opvolger van Cees Veerman als voorzitter van de raad van toezicht van de Vrije Universiteit in Amsterdam.

None

De voordracht van de Wim Kuijken (61), zaterdag aanstaande aan de ledenraad van de vereniging van de Vrije Universiteit (VU), is er een met betekenis. Hij studeerde in de jaren zeventig zelf aan de VU en is van huis uit bekend met de historie van de in 1880 door de gereformeerde leider Abraham Kuijper opgerichte universiteit. Ook in huize Kuijken stond het groene collectebusje met diens beeltenis op de schoorsteenmantel. Zo verzamelde de gereformeerde achterban geld in om „de kleine luyden” aan de VU te verheffen.

Kuijken, nu Deltacommissaris en onder meer commissaris bij De Nederlandsche Bank, maakte na afronding van zijn studie vervoerseconomie carrière binnen de overheid. Hij was onder meer gemeentesecretaris van Den Haag voor hij als hoogste ambtenaar in politiek turbulente jaren diende onder de premiers Kok en Balkenende. Met PvdA’er Wim Kok stond hij op goede voet, met CDA’er Jan Peter Balkenende was de samenwerking minder soepel. Kuijken verkoos na een aantal jaar het ministerie van Verkeer en Waterstaat als werkplek.

Aan de Amsterdamse Boelelaan moet de in Den Haag woonachtige, maar in Amsterdam geboren Kuijken het VU-gevoel terugbrengen en de rust bewaren die na twee jaar van diepe crisis lijkt te zijn teruggekeerd.

Kort na het aantreden van oud-minister Veerman in 2011 belandde de VU, die bestaat uit een universiteit en een universitair medisch centrum (VUmc), in de problemen. Een dispuut op de afdeling longchirurgie werd openlijk uitgevochten en heimelijke opnames op de eerste hulp van het VUmc voor een reallife-programma leidden tot grote consternatie. Het leidde tot het vertrek van bestuursvoorzitter Elmer Mulder en vrijwel de gehele raad van toezicht. Mulder werd dit jaar opgevolgd door oud-minister Wouter Bos.

Bij de universiteit barstte de bom na een vertrouwensbreuk tussen de decanen en het college van bestuur. De tweespalt over de kwaliteit van het onderwijs en de inhoudelijke koers van de universiteit kostte rector magnificus Lex Bouter toen de kop. De ongeremde groei die de universiteit in tien jaar doormaakte, ging ten koste van de traditionele geborgenheid van de VU en de onderwijskwaliteit. Het gemor onder het onderwijzend personeel bestaat nog altijd. Een ander probleem waar Kuijken mee te maken krijgt, is de omvangrijke toezichtstaak. „Het is een eervolle maar zware taak”, zegt Veerman desgevraagd.

Met zes collega’s ziet Kuijken straks toe op zowel de universiteit als het ziekenhuis, dat op korte termijn gaat fuseren met het veel grotere AMC. Over de vraag hoe daar nog greep op te houden, moet Kuijken in gesprek met de nieuwe voorzitter van de invloedrijke vereniging van de VU. Ook die krijgt zaterdag een nieuwe voorzitter: Willem Schoonen, de huidig hoofdredacteur van het dagblad Trouw

Kuijken, bij wie het groene VU-busje nog altijd in de kast staat, is getrouwd met Pien Zaaijer, persoonlijk adviseur van koning Willem-Alexander en zijn vrouw Máxima.

    • Hugo Logtenberg