Bussemaker: kritiek Daamen op cultuurbeleid is achterhaald

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker in de Tweede Kamer.
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker in de Tweede Kamer. Foto ANP / Martijn Beekman

Minister Jet Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) vindt de kritiek die Stadsschouwburgdirecteur Melle Daamen zaterdag in NRC Handelsblad op het kunstsubsidiebeleid uitte achterhaald.

Afgelopen zaterdag schreef Stadsschouwburgdirecteur Melle Daamen in NRC Weekend een groot opiniestuk over de kunstsector. Volgens Daamen mist het cultuurbeleid in Nederland scherpte en kent “veel te veel braafpraat”:

Vrijblijvendheid overheerst. Dat is slecht voor de ontwikkeling van de kunst. De cultuursector moet zelf de discussie op scherp stellen. Kunstenaars, kunstinstellingen en overheden moeten kiezen en ‘vertragen’.

Bussemaker:

“Prima dat de kunstsector zelf het debat begint. Maar er zitten witte plekken in Daamens kritiek. Hij heeft geen oog voor huidige cultuurontwikkelingen en mijn beleid. Hij richt zich eigenlijk op het cultuurbeleid van het kabinet Rutte-I.”

Rutte-I was het kabinet was dat vanaf 2012 grote cultuurbezuinigingen doorvoerde. Bussemaker gaf haar commentaar gisteren in het Concertgebouw bij de presentatie van de Cultuurindex Nederland, waar ze Daamens actuele culturele feitenkennis in twijfel trok.

‘Waar baseert Daamen zich op?’

Daamen noemde het cultuuraanbod in Nederland te groot en vindt dat de overheid met subsidies scherpere keuzes moet maken. Bussemaker:

“Hij spreekt van cultureel overaanbod. Waar baseert hij dat op? Wil hij cultuur in de regio afschaffen? Kent hij de gevolgen van gemeentelijke bezuinigingen?”

Bussemaker zei desgevraagd zelf nieuw beleid ingezet te hebben waar Daamen niet naar verwijst. En, zei de minister:

“Ik maak wel scherpe keuzes in subsidiebeleid. Wij willen bijvoorbeeld vooral cultuur die verbindingen aangaat met andere sectoren steunen. Daar reageert Daamen niet op. Hij doet voorstellen die verder gaan dan het bezuinigingsbeleid van Rutte I.”

Bij Daamens eigen keuzes plaatste de minister ook een kanttekening: Daamen noemde wel Het Nationale Ballet als gezelschap dat geen subsidie meer hoeft wat hem betreft, maar bijvoorbeeld niet de aan zijn schouwburg verbonden Toneelgroep Amsterdam.

Bussemaker presenteerde gisteren de Cultuurindex Nederland in het Concertgebouw. “Zo’n overzicht van feiten helpt het debat over cultuur,” zei ze over de nieuwe Cultuurindex, een initiatief van de Boekmanstichting en het Sociaal en Cultureel Planbureau. “Het komt op precies het juiste moment,” zei ze verwijzend naar Daamens opinieartikel.