Bestrijd dan hier de malafide baas

Het bestrijden van foute arbeidspraktijken kan in Nederland zelf beginnen, vindt Judith Merkies.

Het is te prijzen dat vice-premier Asscher zich mengt in de discussie over de toestroom van Oost-Europese immigranten. De discussie werd namelijk door ‘rechts’ gekaapt, een sociaal-democratisch tegengeluid is daarom welkom.

De Asscher-agenda geeft uiting aan een breed gedragen gevoel in de samenleving waarvoor de Europese Commissie tot nog toe de ogen sloot. Politieke perceptie is politieke realiteit en dat is de blinde vlek van de Commissie, die bij iedere geuite zorg steevast doorverwijst naar onderzoeken, economische cijfers en grafieken. Maar gelijk hebben is niet gelijk krijgen.

Ja, het klopt dat westerse landen economisch profiteren van open grenzen voor arbeid. En ja, in Commissiecijfers uit oktober 2013 is haarfijn na te lezen dat het door Cameron opgeworpen ‘uitkeringstoerisme’ een fabel is. Maar de toestroom van honderdduizenden immigranten (in het VK) heeft een effect op de samenleving. Een peiling van Maurice de Hond liet onlangs zien dat 80 procent van de Nederlanders de EU-arbeidsmarkt problematisch vindt. De echte boosdoeners zijn de bedrijven die gebruik maken van de mazen van de Europese interne markt en de sociale schijnconstructies die arbeidsverdringing en -uitbuiting mogelijk maken. Voor Nederland zit de echte pijn in sociale wanconstructies. Schijnzelfstandigen worden gedumpt om onder het nationale minimumloon te concurreren met Nederlandse werknemers, illegale koppelbazen bieden werkkrachten in heel Europa aan tegen erbarmelijke voorwaarden.

In plaats van uitsluitend te kloppen op de dichte deur van de vooral ambtelijk denkende Europese Commissie, kan Lodewijk Asscher direct in Nederland concrete stappen nemen. Malafide Nederlandse werkgevers moeten hard worden aangepakt. Het toezicht moet nationaal verscherpt worden. Buitenlandse werknemers kunnen beter worden geïnformeerd over hun rechten in Nederland.

Er moeten Europese afspraken komen die ervoor zorgen dat hetzelfde werk binnen een lidstaat gelijk beloond wordt en dat werknemers niet verruild kunnen worden voor goedkopere krachten. De ironie wil echter dat nu juist deze zaken geblokkeerd worden door dezelfde landen die klagen over de al dan niet werkelijke grote toestroom van migranten.

In de EU pleiten voor een sociale facelift van de Europese arbeidsmarkt werkt pas op de langere termijn. De PvdA moet zacht zijn op de man, hard op de regel en eerlijk over de werkelijke consequenties van het Europese vrije verkeer van werknemers.

Judith Merkies is lid van het Europees Parlement namens de PvdA.

    • Judith Merkies