Artsen: laat dertigplussers niet in jonggehandicapte-uitkering

Verzekeringsartsen sturen alarmbrief aan minister Asscher over groei Wajong. Daar komen ook ouderen in.

Verzekeringsartsen roepen minister Asscher (Sociale Zaken, PvdA) op om dertigers, veertigers en vijftigers niet meer toe te laten tot de Wajong (wet arbeidsongeschiktheid jonggehandicapten). Het is nu nog mogelijk voor dertigplussers om een Wajong-uitkering te krijgen, die bedoeld is voor jongeren.

Jaarlijks krijgen de keuringsartsen duizenden verzoeken van dertig tot zestigjarigen die zeggen dat ze de handicap die is geconstateerd al sinds hun jeugd hebben, zoals autisme. Ieder jaar worden 2.500 van deze verzoeken toegewezen.

In een brief aan Asscher heeft de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) de minister opgeroepen een bovengrens van 30 jaar te stellen aan de Wajong. De uitkering is bedoeld voor jonggehandicapten die niet in staat zijn 75 procent van het minimumloon te verdienen.

De uitkering is niet hoog (netto bijna 1.000 euro) maar wordt evenmin afgetrokken van andere uitkeringen in een huishouden. Dat gebeurt wel met de (gemeentelijke) bijstandsuitkering. De Wajong is om die reden aantrekkelijk en geldt vanaf het achttiende jaar bovendien voor het leven. Elk jaar groeit het aantal Wajongers; het zijn er nu 240.000 en vorig jaar kwamen er 17.000 bij. Volgens de NVVG willen gemeenten liever dat inwoners in de Wajong komen dan in de bijstand, omdat gemeenten de bijstand zelf moeten betalen en de Wajong niet.

Voorzitter Jim Faas, van de NVVG (die tweederde van de duizend verzekeringsartsen vertegenwoordigt), zegt: „Alle verzekeringsartsen hebben er de buik van vol. Wij kúnnen niet beoordelen of iemand van, zeg, 40 jaar, al 22 jaar arbeidsongeschikt is. Die medische dossiers zijn na 10 jaar al vernietigd, als ze überhaupt al bestonden.” Van iemands 17e tot 30ste jaar kun je wel reconstrueren maar daarna wordt het verleden echt te mistig, zegt Faas.

    • Frederiek Weeda