Ra, ra, wat betekent ....

aardpek asfalt accapareren in beslag nemen atrofiëren wegkwijnen zich bekrimpen minder (geld) uitgeven bluts deuk cholerisch driftig cocotte hoer deemstering duisternis denuderen blootleggen doordien doordat droefgeestig zwaarmoedig emolumenten bijverdiensten efemerisch kortstondig fecundatie een bevruchting tot stand brengen filigraanwerk gevlochten metaal, meestal van goud of zilver gekloft mooi, verfijnd gramstorig geërgerd hellevorst duivel inspinnen inwikkelen jan hen onmannelijke man karbonkel robijn krabbekat kribbige vrouw lekkerbekken smullen motsen knippen notifiëren bekendmaken ontlaten zachter worden bij ontstentenis van in afwezigheid van precieus verfijnd quidam vreemde snuiter ravissant verrukkelijk solipsistisch extreem overtuigd van de eigen waarneming verbositeit breedsprakigheid warmoes groente (in het) zwerk (in de) lucht