De wetgeving gaat intussen gewoon door

De Bouwfraude-enquête (2002-2003). Aanleiding: Ad Bos, voormalig directeur van een bouwbedrijf, onthult illegale prijsafspraken in de bouwsector.
De Bouwfraude-enquête (2002-2003). Aanleiding: Ad Bos, voormalig directeur van een bouwbedrijf, onthult illegale prijsafspraken in de bouwsector. foto Roel Rozenburg

Een onderzoek van de Tweede Kamer duurt al gauw twee jaar. Eerst achter de schermen met onderzoeken en het ondervragen van getuigen, pas daarna met openbare verhoren. Terwijl de commissie daar mee bezig is, gaat de wetgeving op dat terrein door. „Je huppelt er achteraan”, zegt Adri Duivesteijn.

Zo is sinds de start van de corporatie-enquête de sector flink aan het veranderen. Afspraken zijn gemaakt over een forse heffing voor verhuurders, en begin volgend jaar komt het kabinet met voorstellen voor het beperken van de taken en omvang van corporaties. De plannen bepalen de toekomst van de sector voor langere tijd.

De enquêtecommissie is dan nog niet klaar met haar werk. De leden moeten daarom steeds nadenken over wat ze nog wel kunnen beïnvloeden. Dan kom je vaak uit bij langetermijnvoorstellen of abstractere structuurwijzigingen. Aanbevelingen gaan vaak over de Kamer zelf. De Kamerleden moeten hun controlerende rol beter kunnen vervullen, betere informatie krijgen, meer contact hebben met ambtenaren. Van de adviezen komt in de praktijk weinig terecht, zegt Duivesteijn. Loeffen: „Je zou eigenlijk een paar jaar later moeten kijken wat er gebeurd is met alle aanbevelingen. Maar dat is niet standaard.”

Al moet je dat niet te zwart-wit zien, vindt Joop van den Berg. Hij wijst op de enquête naar de sociale zekerheid. „Daarna werden bijvoorbeeld de werkloosheidswet, nabestaandenwet en arbeidsongeschiktheidswet ingrijpend aangepast.”