Duurzaam bouwen is de oplossing na een ramp

None

Waarom worden steden, verwoest door overstromingen, orkanen en aardbevingen, niet herbouwd? Waarom staat er nog altijd niets in New Orleans, Haïti, Pakistan en de Filippijnen? Het antwoord is simpel. De herbouw kost te veel geld, en dat is er niet. Armen hebben geen geld. Om dit probleem op te lossen, stel ik daarom voor dat de dakloze inwoners zelf hun eigen duurzame autoloze steden bouwen, aan de lopende band, onder begeleiding van betaalde vaklui. (www.piramidestad.nl) Ook zorgen ze zelf voor de voedselvoorziening (Plantlab-methode) en niet-fossiele energie (diepe geothermie) in hun steden.

Zo’n enorme poductie in korte tijd kan alleen worden behaald aan de lopende band, zoals Adam Smith dat in zijn Wealth of Nations met zijn speldenfabriek-voorbeeld heeft beschreven.

In een stad met 30.000 woningen laat je 15.000 ongeschoolde onbetaalde daklozen vijf jaar vrijwillig aan de lopende band alle onderdelen van de stad prefab maken, en later ter plekke monteren. Deze 15.000 daklozen worden na het gereedkomen van zo’n stad beloond met een basisinkomen-in-natura, dat bestaat uit een eigen schuldenvrije woning en levenslang gratis voedsel en energie. De overige 15.000 woningen en 3 miljoen m2 bedrijfsruimten worden daarna verkocht, waarmee alle gemaakte kosten worden terugbetaald. Door de onbetaalde arbeid zijn deze ruimten heel goedkoop en zijn de verkoopkosten zo laag, dat kopers van de overige 15.000 woningen en 3 miljoen m2 bedrijfsruimten dit bedrag binnen 10 jaar afgelost kunnen hebben. Het bouwen van dergelijke steden kost dan uiteindelijk niets.

Drs. Ing. Aad Breed

    • Drs. Ing. Aad Breed