Kort geding rederijen

Een groep van 35 Amsterdamse rederijen spant 16 december een kort geding aan tegen de gemeente omdat zij het oneens zijn met de nieuwe rondvaartregels per 2014. De vaste vergunningen van rondvaartboten worden omgezet in tijdelijke. De gemeente wil het monopolie van grote rederijen breken en nieuwe, schonere initiatieven een kans geven. Rederijen vrezen een chaotische situatie.