OM: Offermanns dreigde marionet te worden

Hij was bijvangst in een onderzoek naar Jos van Rey. Oud-burgemeester Ricardo Offermanns staat bij de rechter.

Ricardo Offermanns en Jos van Rey kenden elkaar. De eerste was behalve burgemeester van Meerssen voorzitter van de Limburgse VVD. De tweede manifesteerde zich als liberaal op vele fronten: als wethouder van Roermond, als Eerste Kamerlid en voorheen ook als Statenlid. In het jaar voordat justitie de zaak tegen beiden publiek maakte, hadden ze 421 keer telefonisch contact met elkaar. In vrijwel alle gevallen ging het volgens Offermanns over politieke zaken.

In de laatste maand daarvan werd Van Rey getapt door justitie. Hij was hoofdrolspeler in het onderzoek. Het OM verdacht de toenmalige wethouder van ambtelijke corruptie en witwassen. Al snel was er bijvangst. Te horen was hoe Van Rey in meerdere gesprekken Offermans, die had gesolliciteerd naar het burgemeesterschap van Roermond, bijpraatte over zaken uit de vertrouwenscommissie.

Omdat Offermanns benoemd dreigde te worden, besloot justitie in oktober 2012 in te grijpen. Offermanns trok zijn kandidatuur in en trad terug als burgemeester van Meerssen en voorzitter van de Limburgse VVD.

Officier van justitie Anja Janssen hield daar in haar eis (120 uur werkstraf) rekening mee, voor de Rotterdamse rechtbank. Volgens haar was er in de contacten tussen de twee bestuurders sprake van voor wat hoort wat. Drie maanden ervoor had Offermanns nog de kandidatuur van Van Rey voor de post van gedeputeerde gesteund. Hij werd het niet, omdat het CDA de politicus toen al te omstreden vond. En na een benoeming als burgemeester in Roermond zou Offermanns „een marionet” zijn geworden, „in de zak van van Rey” zijn terechtgekomen, die volgens de officier toch al oppermachtig was in Roermond. „Dan is de democratie rechtstreeks in het geding. Een burgemeester kan worden gezien als de personificatie van de gemeente en haar bestuur. Hij dient boven alle partijen te staan. Waar publieke en persoonlijke belangen gaan verstrengelen, zal het persoonlijk gewin van bestuurders de overhand krijgen.”

Offermanns was gegriefd: „Ik word weggezet als een corrupte figuur. Dat raakt mij.” Zijn advocaat Marijn Zuketto vroeg om vrijspraak. Volgens hem toont het OM zich vooral een meester in speculeren en suggereren. „Niets wordt wettig en overtuigend bewezen.” De Statenfractie droeg Van Rey voor als gedeputeerde. Offermanns steunde dat. Eenmaal in de race voor burgemeester was die volgens zijn advocaat in de telefoontjes met Van Rey steeds de passieveling. Offermanns werd overdonderd. In het uiteindelijke gesprek met de vertrouwenscommissie kreeg hij 27 vragen. „Drie vragen en twee antwoorden waren eerder doorgenomen met Van Rey.”

Voorafgaand aan veel van de gesprekken die een sleutelrol spelen in de zaak tegen Offermanns, had Van Rey aangekondigd te gaan bellen met een ander toestel. „Dat vind ik veiliger.” Dan gebruikte hij meestal de telefoon van de Eerste Kamer. Voor de aftappers van justitie werd dat na verloop van tijd een signaal om extra alert te zijn op het gewisselde. Offermanns schrijft dat praten en gebruiken van andere toestellen toe aan Van Reys karakterstructuur. „Je moet Van Rey een beetje kennen. Hij doet zich graag wat belangrijker voor dan hij feitelijk is.” Ook uitspraken van Van Rey in telefoongesprekken over zijn betrokkenheid bij eerdere benoemingen van Offermanns in Roerdalen en Meerssen, zouden zo geduid moeten worden.

Een uitspraak in de zaak tegen Offermanns laat nog even op zich wachten. De rechtbank kreeg gisteren van het OM en de advocaat van Offermanns zoveel informatie dat ze met de normale termijn van twee weken niet toekomt. Het onderzoek sluit op 9 januari. De uitspraak is op 23 januari.

    • Paul van der Steen