Akkoord moet woningmarkt weer in beweging brengen

Er zijn te weinig woningen voor te veel nieuwe Amsterdammers. Om de bouw op gang te krijgen, stellen meerdere partijen gezamenlijk maatregelen voor.

Strengere regels voor het te lang bezet houden van onbebouwde grond, een vangnet creëren voor wanneer bouwers een project niet geheel verkocht krijgen en meer ruimte voor de opdrachtgevers die écht willen vernieuwen. Dit zijn enkele van de belangrijkste plannen, in bezit van deze krant, van een raadsinitiatief dat de fracties van de PvdA, VVD, D66, GroenLinks en CDA zijn overeengekomen en binnenkort aan het college voorleggen. Ze willen actie tegen de vastzittende woningmarkt.

Om aan de jaarlijkse toestroom van nieuwe Amsterdammers te voldoen, moeten er volgens een vorig jaar verschenen rapportage van de Dienst Ruimtelijke Ordening 4.000 nieuwe woningen per jaar worden gebouwd. De afgelopen twee jaar zijn er elk jaar bijna 10.000 mensen in de stad bij gekomen. In 2012 werd er voor maar 1.100 woningen een vergunning aangevraagd. „Te weinig”, volgens de partijen.

De gemeente moet een paar knelpunten bekijken om de bouw op gang te krijgen. Een daarvan ligt op het gebied van grond. Volgens de partijen zijn er te veel potentiële bouwers die een grondpositie hebben – ze bezetten op papier een stuk grond – maar daar vervolgens niet op bouwen.

Dat moet anders. De partijen willen dat de gemeente met de overgebleven opdrachtgevers die niet bouwen, maar wel grond bezetten in gesprek gaat om te kijken of ze wellicht belemmeringen kan wegnemen waardoor er alsnog binnen een jaar gestart kan worden. „Je moet denken aan het aanpassen van regelgeving, bijvoorbeeld over kavelgrootte of stedenbouwkundige eisen”, legt Michiel Mulder (PvdA) uit. Doen ze dat niet, dan dienen ze te vertrekken en plaats te maken voor anderen. Als ze dit weigeren, volgen er sancties en zou de gemeente drie jaar geen zaken meer met ze moeten doen.

De partijen opperen ook het idee van een Amsterdams Verhuurfonds, dat een „vangnet” voor particuliere opdrachtgevers kan zijn, die om bijvoorbeeld financiële redenen een koopproject niet geheel verkocht krijgen. Die woningen kunnen dan aan het fonds verkocht worden. „Je hebt garantie dat het project doorgaat. De voorwaarde is alleen dat een deel in de verhuur gaat”, aldus Mulder.

Volgens de partijen vormen de vele eisen die de gemeente aan projecten stelt – Mulder noemt een verplichte glazen pui of een bepaald soort steen – een belemmering voor nieuwe, „innovatieve” bouwers. De gemeente zou aan deze mensen meer de ruimte moeten geven hun eigen ideeën uit te werken.

De bedoeling is volgens Mulder dat de plannen „parallel” tot uitwerking worden gebracht, als het kan nog voor de verkiezingen in maart.

De SP ondertekende als enige grotere partij in de gemeenteraad het initiatief niet. Raadslid Remine Alberts zegt dat de partij positief tegenover grote delen ervan staat en in de raad gewoon „zal aanhaken”, maar het is momenteel nog te „onvoldragen”.

    • Frank Huiskamp