Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

Wetsvoorstel: WOB-verzoeken weigeren straks lastiger

WOB-verzoeken.
WOB-verzoeken. Foto NRC / Merlin Daleman

De overheid kan straks minder makkelijk verzoeken om informatie weigeren. Ook moeten meer instellingen hun informatie actief openbaar maken. Dat staat in het initiatiefwetsvoorstel Wet Open Overheid, dat D66 en GroenLinks vanmiddag presenteren.

De initiatiefwet moet de huidige Wet openbaarheid van bestuur (WOB) gaan vervangen. Gemeenten, provincies en het Rijk moeten volgens de plannen straks beter motiveren waarom zij verzoeken om informatie van burgers of journalisten weigeren. “Informatie van de overheid moet voor burgers een recht zijn, geen gunst zoals nu”, zegt Linda Voortman (GroenLinks) in een toelichting.”

Straks vallen meer openbare lichamen onder regels openbaarmaking

Naast openbare lichamen zoals gemeenten en het rijk vallen straks ook de Eerste en Tweede Kamer, de Algemene Rekenkamer, de Ombudsman en de adviserende tak van de Raad van State onder de regels voor openbaarmaking. Semipublieke instellingen zoals woningcorporaties of ziekenhuizen blijven voorlopig nog uitgezonderd. Wel biedt de wet de mogelijkheid om de semipublieke sector snel onder de regels te laten vallen.

Ook komt er een informatiecommissaris die moet bemiddelen tussen burgers en overheid als zij er niet uitkomen. Die commissaris zou onder de Nationale Ombudsman gaan werken.

Kabinet staats welwillend tegenover voorstel

Het kabinet staat welwillend tegenover het voorstel, net als de fracties van PvdA, SP en PVV, zegt Tweede Kamerlid Linda Voortman van GroenLinks. Zij voerde over de wet overleg met minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) en Ivo Opstelten (Justitie). Gerard Schouw (D66) is mede-initiatiefnemer. Dit wetsvoorstel is een nadere uitwerking van een eerder plan van GroenLinks.