Relatief veel meer euthanasie in N-Holland dan in rest van Nederland

Een wilsverklaring.
Een wilsverklaring. ANP / Roos Koole

In de kop van Noord-Holland wordt vanaf 1 januari het team van zogeheten scen-artsen, die de verplichte second opinion geven bij euthanasie, met eenderde uitgebreid tot veertig artsen. NRC Handelsblad schrijft dat in de provincie Noord-Holland als geheel bijna twee keer zo veel euthanasie wordt toegepast als in de rest van Nederland.

Dit blijkt uit cijfers van de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie en gesprekken die NRC voerde met drie van de huidige dertig scen-artsen in Noord-Holland die euthanasie toepassen. Vorig jaar was 1 op de 21 sterfgevallen in Noord-Holland een geval van euthanasie. In de vier andere regio’s was er sprake van euthanasie in 1 op de 35 tot 1 op de 39 sterfgevallen.

Euthanasie kwam het minst voor in de zuidelijke provincies Limburg, Brabant, Zeeland en Zuid-Holland. In totaal werden 4.188 gevallen van euthanasie gemeld in 2012. In 2005 ging het om 2.325 gemelde gevallen.

Oorzaak ligt vermoedelijk in cultuur

Deskundigen weten niet waarom euthanasie in Noord-Holland vaker voorkomt dan elders. Maar ze vermoeden dat het een culturele oorzaak heeft: door de nuchtere ‘niet-hiërarchische cultuur’ in Noord-Holland zouden volgens hoogleraar Levenseinde Bregje Onwuteaka-Philipsen (VUmc) arts en patiënt makkelijk met elkaar praten.

“Hoe meer arts en patiënt kunnen praten over het levenseinde, des te vaker er euthanasie voorkomt.”

Sinds de invoering van de euthanasiewet, in 2002, weten steeds meer artsen wanneer euthanasie mag en hóe het kan, zegt Onwuteaka-Philipsen. Patiënten ook. Verder telt Noord-Holland een forse grootstedelijke bevolking: Amsterdam, Haarlem, en ook in Bergen en in het Gooi wonen relatief veel vermogende, mondige patiënten.

“Sommigen beschouwen euthanasie als een recht. Zij zijn gewend om bij alles in het leven het heft in eigen hand te nemen. Ook bij hun levenseinde.” - huisarts Carla Aalders uit Heerhugowaard.