Meer artsen nodig voor euthanasie N-Holland

In de kop van Noord-Holland wordt vanaf 1 januari het team van zogeheten scen-artsen, die de verplichte second opinion geven bij euthanasie, met eenderde uitgebreid tot 40 artsen. De 30 scen-artsen kunnen de vraag niet aan. In Noord-Holland als geheel wordt bijna twee keer zo veel euthanasie toegepast als in de rest van Nederland.

Dit blijkt uit cijfers van de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie en gesprekken met drie artsen in Noord-Holland die euthanasie toepassen. Vorig jaar was 1 op de 21 sterfgevallen in Noord-Holland een geval van euthanasie. In de vier andere regio’s was er sprake van euthanasie in 1 op de 35 tot 1 op de 39 sterfgevallen. Euthanasie kwam het minst voor in de provincies Limburg en Brabant en Zeeland en Zuid-Holland. In totaal werden 4.188 gevallen van euthanasie gemeld in 2012. In 2005 ging het om 2.325 gemelde gevallen.

Deskundigen weten niet waarom euthanasie in Noord-Holland vaker voorkomt dan elders. Maar ze vermoeden dat het een culturele oorzaak heeft: door de nuchtere ‘niet-hiërarchische cultuur’ in Noord-Holland zouden volgens hoogleraar Levenseinde Bregje Onwuteaka-Philipsen (VUmc) arts en patiënt makkelijk met elkaar praten. „Hoe meer arts en patiënt kunnen praten over het levenseinde, des te vaker er euthanasie voorkomt.”

Sinds de invoering van de euthanasiewet, in 2002, weten steeds meer artsen wanneer euthanasie mag en hóe het kan, zegt Onwuteaka-Philipsen. Patiënten ook. Verder telt Noord-Holland een forse grootstedelijke bevolking: Amsterdam, Haarlem, en ook in Bergen en in het Gooi wonen relatief veel vermogende, mondige patiënten. „Sommigen beschouwen euthanasie als een recht”, zegt huisarts Carla Aalders uit Heerhugowaard. „Zij zijn gewend om bij alles in het leven het heft in eigen hand te nemen. Ook bij hun levenseinde.”

    • Frederiek Weeda