Mbo’ers vanaf 2015 niet meer naar elke hbo-studie

Minister Bussemaker wil bijscholing bij toelating tot hbo.

Mbo-leerlingen kunnen vanaf 2015 met hun diploma niet langer zomaar terecht op iedere hbo-opleiding. Minister Bussemaker (Onderwjs, PvdA) sluit in totaal zeven doorstroomroutes af, omdat mbo’ers daar over het algemeen slechte resultaten boeken. Mbo-scholieren die zo’n route toch willen volgen, moeten zich eerst laten bijscholen.

Nu is het nog zo dat iedereen die met succes een vierjarige mbo-opleiding heeft afgerond, het recht heeft om door te stromen naar een opleiding van zijn keuze in het hoger beroepsonderwijs. Alleen voor leraren- en kunstenopleidingen gelden aanvullende eisen.

Nu volgen ruim 230.000 jongeren een vierjarige mbo-opleiding, in zestien verschillende sectoren. Van hen zal de helft doorstromen naar het hoger beroepsonderwijs, dat uit zeven sectoren bestaat. Vijf procent van deze mbo-scholieren volgt een van de zeven trajecten die door minister Bussemaker worden afgesloten.

De minister was aanvankelijk van plan al in 2014 een einde te maken aan de studentenstroom tussen deze niet op elkaar aansluitende opleidingen, maar stelt de maatregel een jaar uit, zodat scholieren en instellingen in het middelbaar beroepsonderwijs zich er beter op kunnen voorbereiden.

Bussemaker heeft ervoor gekozen om van de problematische doorstroomroutes alleen bij de zeven grootste aanvullende eisen te stellen. Er zijn in totaal op veertig trajecten problemen met slecht presterende mbo-scholieren in het hoger beroepsonderwijs. Omdat dit in absolute aantallen om weinig mensen gaat, besloot de minister op deze trajecten nog niet in te grijpen.

Hogescholen krijgen overigens het recht om mbo’ers uit de geblokkeerde routes toch toe te laten, als ze van mening zijn dat de scholieren beschikken over de juiste kennis.

De maatregel wordt na twee jaar geëvalueerd. Als dan blijkt dat de scholen in het middelbaar beroepsonderwijs hun opleidingen zo hebben aangepast dat ze beter aansluiten op het hbo, zal Bussemaker bekijken of het nog nodig is om extra eisen aan doorstroming te stellen.

De overheid is al langer bezig om de aansluiting tussen het mbo en hbo te verbeteren. Zo moeten mbo-scholieren vanaf 2015 een verplichte taal- en rekentoets afleggen. De resultaten met pilots dit voorjaar lieten te wensen over. Voor de taaltoets haalde 61 procent van de leerlingen die een vierjarige mbo-opleidingen volgen een voldoende. Bij de rekentoets haalde slechts 26 procent een voldoende.

    • Bart Funnekotter