Hopelijk volgen de Russen Baudets receptuur niet

None
illustratie Pavel Constantin

Rechtsorde

Nu doet Baudet, geflankeerd door Bastiaan Rijpkema, het weer (30 nov.): met een quasi wetenschappelijke onderbouwing zijn populistische minachting etaleren jegens internationale rechtspraak – de, in zijn woorden, „haast alles omvattende rechterlijke toetsing, waarbij tot overmaat van ramp niet eens wordt getoetst aan de grondwet, maar aan de producten van diplomaten in internationale fora.” Hij laat onvermeld dat die producten onderhevig zijn aan een scrupuleuze beoordeling door het Nederlandse parlement, voor ze worden goedgekeurd en deel gaan uitmaken van de Nederlandse rechtsorde. Ook vertelt hij er niet bij dat veel van die producten pas d.m.v. uitvoeringswetgeving, door datzelfde parlement, tot Nederlandse wet worden verheven. En ja, dan komt het voor dat de staat door de nationale en in enkele gevallen internationale rechter op de vingers wordt getikt omdat eigen regels worden overtreden. Gelukkig hebben we inmiddels iets van een internationale rechtsorde, soms zelfs met internationale rechter. Een rechtsorde die voor Nederland, maar ook voor de Nederlandse burger, van onschatbare waarde is. Bijvoorbeeld het recht van de zee en de rol van de rechter daarin (ook zo’n ‘product van diplomaten’). Nederland kon aankloppen bij het Internationaal Zeerechttribunaal om recht te halen voor de bemanning van de Arctic Sunrise. Werden wij door het Zeerechttribunaal, ook bedreigd door de ‘tirannie van de minderheid’, door ‘een minuscuul, door geen enkele democratische meerderheid gecorrigeerd groepje rechters’? Hopelijk volgen de Russische autoriteiten ondanks dat ze verstek lieten gaan, toch niet Baudets geliefde receptuur de internationale rechtspraak volledig af te serveren. En mocht er nog in Rusland zelf over worden geprocedeerd, dan is het aardig voor Baudet c.s. om te weten dat in de Russische grondwet, net als in de Nederlandse, wordt bepaald dat het internationale recht en bindende uitspraken van internationale rechters boven het nationale recht gaan. Misschien hebben de Russen na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie wel een voorbeeld genomen aan de Nederlandse grondwet.

Karel de Vey Mestdagh

    • Karel de Vey Mestdagh