Bisschop Wiertz: Kerk moet zich meer inzetten voor kansarmen

Nederlandse bisschoppen gaan verschillend om met de stijl en de boodschap van paus Franciscus.

In een teken dat enkele Nederlandse bisschoppen nadrukkelijker de boodschap en stijl van paus Franciscus wil uitdragen, heeft bisschop Frans Wiertz van Roermond gepleit voor de oprichting van „paus Franciscusgroepen” die zich moeten inzetten voor armen en kanslozen.

Het gaat om „een groep mensen die oog heeft voor en op zoek gaat naar de sociale en geestelijke nood in de eigen omgeving”. Wiertz doet de oproep in zijn adventsboodschap, die zondag wordt voorgelezen in kerken in zijn bisdom. De tekst ervan is deze week verspreid, terwijl de Nederlandse bisschoppen in Rome waren voor het traditionele Ad Limina-bezoek.

„Deze paus heeft in korte tijd de harten van velen gestolen”, schrijft Wiertz. „Zijn directe menselijke nabijheid oefent een grote aantrekkingskracht uit, [...] ook buiten de geloofsgemeenschap. [...] Bij menigeen verandert hierdoor het beeld van het christelijk geloof en van de Kerk op een positieve manier.”

In Nederland bestaat het gevoel dat dat hier weinig wordt gedaan met de veranderingen. Bronnen binnen de kerkprovincie wijzen erop dat de bisschoppen in Rome te horen hebben gekregen hoe belangrijk het is de dialoog aan te gaan met andersdenkenden en contact te zoeken met mensen in de marge van de samenleving.

„Als je de paus en monseigneur Eijk naast elkaar zet, is er geen groter contrast denkbaar”, zegt Ad de Groot, voorzitter van Bezield Verband, een groep kritische katholieken. „De bisschoppen hebben te horen gekregen dat ze de wereld in moeten, met beide benen in de modder staan.” Hij ziet in dat opzicht duidelijke verschillen tussen Eijk en bisschoppen als Wiertz, De Korte (Groningen) en Punt (Noord-Holland). Volgens verscheidene bronnen hebben een paar bisschoppen in brieven geschreven dat de communicatie binnen de Nederlandse bisschoppenconferentie te wensen overlaat.

    • Marc Leijendekker