VS leggen transport via Pakistan stil na protestacties droneprogramma

Transport van militair materieel uit Afghanistan in de Pakistaanse stad Karachi.
Transport van militair materieel uit Afghanistan in de Pakistaanse stad Karachi. Foto AP / Shakil Adil

De Verenigde Staten hebben het transport van militair materieel uit Afghanistan via een route door Pakistan stilgelegd. Washington vreest dat Pakistaanse woede over Amerikaanse droneaanvallen zich tegen de vrachtwagens en hun chauffeurs kan richten. Dat heeft Washington bekendgemaakt.

Amerikaanse vrachtwagens blijven nu voorlopig in Afghanistan. Het materieel dat zij zouden vervoeren, zou in het kader van de Amerikaanse terugtrekking uit Afghanistan worden teruggestuurd naar de VS. Eerder besloten de VS al voorraden voor Amerikaanse troepen in Afghanistan via alternatieve routes, buiten Pakistan om, te vervoeren.

‘Relatie al jaren onder druk’

De afgelopen dagen zijn er in Pakistan diverse protestacties gehouden tegen het Amerikaanse droneprogramma. In de loop der jaren is het verzet tegen de Amerikaanse drone-aanvallen, waarbij sinds 2004 al ruim 2500 burgers zouden zijn gedood, sterk gegroeid.

Geen kwestie zet de relatie tussen Pakistan en de Verenigde Staten al jaren zo onder druk als de aanhoudende drone-aanvallen van de CIA op doelen in Pakistan. De gevoelige zaak illustreert hoe dubbel de relatie tussen de Verenigde Staten en Pakistan nog altijd is, schreef NRC Handelsblad onlangs.

“Beide landen hebben elkaar nodig maar vertrouwen elkaar tegelijkertijd maar half. Pakistan blijft belangrijk voor Washington: als doorvoerland naar Afghanistan, als broedplaats van veel militante moslims, maar ook wegens zijn kernwapens. Niet voor niets gaven de VS kort voor Sharifs bezoek 1,6 miljard dollar aan economische en militaire hulp vrij, die na een crisis in de wederzijdse betrekkingen was geblokkeerd.

Tegelijk storen de Amerikanen zich aan Pakistaanse steun voor de Afghaanse Talibaan. The Washington Post citeert een geval uit 2011 toen de VS aanwijzingen hadden dat de ISI informatie van de CIA doorbriefden aan militante moslims in het grensgebied.

De Pakistanen op hun beurt vinden dat de Amerikanen hun te weinig inspraak gunnen over de toekomst van Afghanistan. Daarom zullen ze hun steun voor de Afghaanse Talibaan niet snel staken. Ze zien die als een goed middel om enigszins greep te houden op de ontwikkelingen in Afghanistan.”