Onveiligheid Odfjell beboet met 3 miljoen

Rechter laat tankopslagbedrijf niet stilleggen

Tankopslagbedrijf Odfjell in Rotterdam, al vaak veroordeeld wegens overtreding van veiligheidsvoorschriften, heeft gisteren van de Rotterdamse rechtbank 3 miljoen boete gekregen. Volgens de rechtbank waren „tal van omstandigheden” op het terrein van Odfjell, in dichtbevolkt gebied, de afgelopen jaren niet in orde.

Werknemers zijn zonder bescherming blootgesteld aan giftige stoffen. Blusmiddelen waren niet gebruiksklaar en er was geen goedgekeurd inspectieplan. Drukventielen van tanks werden niet periodiek gecontroleerd. Ook heeft Odfjell geen aangifte gedaan van incidenten. „In potentie had zich een ramp kunnen voltrekken op het bedrijfsterrein, met verstrekkende gevolgen voor mens en milieu. Dat dit niet is gebeurd, is slechts te danken aan het toeval”, stelt de rechtbank.

Het Openbaar Ministerie (OM) had de rechtbank gevraagd het tankopslagbedrijf volledig stil te leggen als de veiligheid niet verbetert. De rechtbank vindt zo’n voorwaardelijke sluiting niet nodig omdat de „goede intenties en en ambities” van Odfjell „ditmaal niet slechts uit woorden maar ook uit daden lijken te bestaan”.

De rechtbank heeft er „voldoende vertrouwen” in dat de veiligheid nu is gewaarborgd, ook omdat bestuursorganen nu „strak toezicht” houden.

Bij het bedrijf is vanaf het jaar 2000 sprake van een „onbeheerste veiligheidssituatie”, schreef de Onderzoeksraad voor Veiligheid eerder dit jaar. De onderzoekers rekenden dat het bedrijf én de toezichthouders zwaar aan. Die hebben veel te laat ingegrepen. De Milieudienst Rijnmond (DCMR) liet het bedrijf jarenlang „doormodderen”.

Odfjell heeft door de boete extra financiële sores. Het werd ruim een jaar geleden door het moederbedrijf stilgelegd, onder druk van de toezichthouders. Inmiddels draait het bedrijf op 40 procent van de capaciteit, bleek tijdens de rechtszaak. Bij de presentatie van de kwartaalcijfers vorige maand zei Odfjell rekening te houden met een afschrijving op Rotterdam van 40 miljoen euro. Daarnaast werd onlangs bekend dat er meer overtredingen bij Odfjell zijn geweest en dat mogelijk een nieuw proces volgt.