Nederlands-Israëlisch forum wekt woede van Palestijnen

Bedrijven uit Israëlische nederzettingen kan je wel degelijk uitsluiten, zeggen dertien prominente juristen.

In Palestina is woedend gereageerd op het nieuws dat Israëlische nederzettingenbedrijven welkom zijn bij het zogeheten samenwerkingsforum dat Nederland aanstaand weekeinde in Israël organiseert. De deelname van Israëlische bedrijven die actief zijn of gevestigd zijn in de nederzettingen in bezet Palestijns gebied werd maandag geopenbaard in deze krant.

„Dit is onbegrijpelijk en onacceptabel”, zegt Hanan Ashrawi van de PLO, het orgaan dat het Palestijnse volk internationaal vertegenwoordigt, in een verklaring. „Het officiële beleid van de Nederlandse regering is om economische relaties met de nederzettingen te ontmoedigen. Hoe kan Nederland een samenwerkingsforum oprichten dat deze relaties ondersteunt?”

De Palestijnen houden komend weekend ook een bilateraal samenwerkingsforum met Nederland. Ze roepen de Nederlandse regering op Israëlische nederzettingenbedrijven van de samenwerkingsfora uit te sluiten. „Dat is juridisch mogelijk”, aldus Ashrawi. „Het hangt af van de politieke wil van Nederland om deze zaak op te lossen in overeenstemming met het internationaal recht.”

Datzelfde schrijven dertien Nederlandse hoogleraren internationaal recht vandaag aan minister Timmermans (Buitenlandse Zaken, PvdA), die vorige week tegen de Tweede Kamer zei dat hij nederzettingenbedrijven niet zou kunnen uitsluiten van deelname aan het forum. De brief is onder anderen ondertekend door Egbert Myjer (oud-rechter bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens), Theo van Boven (emeritus hoogleraar internationaal recht) en Cees Flinterman (lid VN-mensenrechtencomité).

„Het staat buiten kijf dat het Israëlische nederzettingenbeleid een continue schending van voor Nederland geldend internationaal recht vormt, zoals vastgesteld door de VN-Veiligheidsraad”, aldus de hoogleraren. „Dat beleid maakt inbreuk op het recht op zelfbeschikking van de Palestijnen, dat bindende verplichtingen voor álle landen inhoudt.”

Daarom, schrijven ze, „behoort de regering vóóraf het beperkt territoriaal bereik van het samenwerkingsforum conform het internationaal recht te definiëren en te expliciteren, bij voorkeur in samenspraak met de Israëlische regering, of desnoods eenzijdig.”

Ook de fracties van PvdA, SP, D66 en GroenLinks vinden dat de nederzettingenbedrijven toegang tot het forum moet worden ontzegd. Zij hebben Kamervragen gesteld.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken kon vanochtend niet reageren.

Weren van nederzettingenbedrijven zou vermoedelijk tot een confrontatie leiden met de Israëlische regering, die de nederzettingen steunt.