Kredietbeoordelaars halen zelf geen ‘triple A’

De drie grootste kredietbeoordelaars schieten tekort in hun beoordelingen van de kredietwaardigheid van landen. Dat schrijft de Europese toezichthouder voor financiële markten, ESMA, in een rapport dat deze week is gepubliceerd.

De kredietbeoordelaars Fitch, Moody’s en Standard & Poor’s beoordelen de kwaliteit van staatsleningen van landen. Hoe beter hun oordeel, hoe groter de beoordelaar de kans inschat dat een land zijn leningen kan terugbetalen. Een kredietstatus heeft zodoende een effect op de hoogte van de rente die landen over hun staatsleningen moeten betalen. Ook de kredietwaardigheid van grote bedrijven wordt beoordeeld, maar de kritiek van de ESMA richt zich specifiek op de beoordelingen van landen.

Vorige week stelde Standard & Poor’s zijn oordeel over Nederland naar beneden bij, naar AA+. Voorheen had Nederland de allerhoogste status: AAA (triple A). Ook grotere landen als de VS en Frankrijk verloren in de nasleep van de crisis de hoogste kredietstatus.

ESMA deed van februari tot oktober dit jaar onderzoek, onder meer vanwege zorgen over belangenverstrengeling. Op basis van de resultaten zijn vier kritiekpunten geformuleerd.

In de eerste plaats stelt de ESMA vast dat de onafhankelijkheid van de beoordelingen mogelijk wordt beïnvloed door „belangenverstrengeling”. Zo plaatst de toezichthouder vraagtekens bij de betrokkenheid van het hogere management bij de beoordelingen.

Daarnaast schieten de beoordelingsbedrijven tekort in de „wijze waarop met vertrouwelijke beoordelingsinformatie wordt omgegaan”. In het bijzonder heeft de ESMA kritiek op de wijze waarop zij de informatie over toekomstige beoordelingen bewaren. Ook stelt de ESMA vast dat er „significante en veelvuldige vertragingen” zijn geweest bij de publicatie van de landenbeoordelingen.

Ten slotte heeft de toezichthouder kritiek op de geringe hoeveelheid middelen er aan de landenbeoordelingen worden besteed. Zo worden „belangrijke analytische verantwoordelijkheden” overgelaten aan nieuwe of jonge werknemers.

Volgens Steven Maijoor, voorzitter van de ESMA, vormen de tekortkomingen „een risico voor de kwaliteit, onafhankelijkheid en integriteit voor de beoordelingen en het beoordelingsproces”. NRC