‘Arbeidsongeschikte pleegt vaker zelfmoord’

Het aantal mensen met een bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering dat zelfmoord pleegt, ligt vijf tot acht keer zo hoog als bij mensen met een baan. Dat meldt de Volkskrant vandaag.

Het CBS, het Leids Universitair Medisch Centrum en de GGD Den Haag analyseerden de demografische en sociaal-economische kenmerken van alle mensen die zelfmoord hebben gepleegd tussen 2002 en 2011. In die tien jaar maakten 15.178 mensen een einde aan hun leven.

Aantal zelfmoorden stijgt sinds 2007

De onderzoekers zien dat de verschillen qua aantal zelfmoorden per type uitkering groot zijn. Bij arbeidsongeschiktheidsuitkeringen plegen mannen vijf keer zo vaak zelfmoord. Onder arbeidsongeschikte vrouwen ligt dat aantal nog hoger: 7,8. Bij mensen in de bijstand komt zelfmoord 5,1 keer zo vaak voor, zowel onder mannen als vrouwen. Onder mannen die in de WW zitten, komt zelfmoord 2,8 keer zo vaak voor, onder vrouwen 1,9 keer.

Suïcidale neigingen en depressies kunnen worden veroorzaakt door het niet hebben van een baan, maar kan er ook voor zorgen dat mensen hun baan verliezen. Renske Gilissen van de GGD Den Haag in de krant:

“Wat oorzaak en gevolg zijn, kunnen we niet achterhalen. Voor preventiemaatregelen maakt dat niets uit. Ons onderzoek geeft inzicht in de risicogroepen waar je extra goed op moet letten.”

Het aantal zelfmoorden in Nederland stijgt sinds 2007. In dat jaar pleegden 1.345 mensen zelfmoord, tegenover 1.753 vorig jaar.