Lesbische albatrossen

None

Bij insecten en spinnen waarbij tot wel 85 procent van de mannetjes homoseksueel gedrag vertoont, is aangetoond dat dit om vergissingen gaat. De drang om zich voort te planten is zo groot dat ze niet genoeg tijd nemen om zich van het geslacht van hun partner te vergewissen. De energetische kosten om een weloverwogen partnerkeuze te maken zijn hoger dan in het wilde weg paren met het risico op vergissingen.

Bij gewervelde dieren kan homoseksueel gedrag functioneel zijn. Dat bleek uit de resultaten van een jarenlange studie in een kolonie van Laysanalbatrossen (Phoebastria immutabilis) op Hawaï. Daar bestaat 31 procent van de broedparen uit vrouwtjes die samenwerken om een kuiken groot te brengen dat werd verwekt door een mannetje dat met een ander wijfje in de kolonie een paar vormt. Door een tekort aan mannetjesalbatrossen zouden alleenstaande vrouwtjes het grootbrengen van nageslacht niet redden. Door paren te vormen met andere overgebleven vrouwtjes krikken ze het broedsucces van de kolonie significant op. Dat heeft evolutionair gezien nut.

In de publicatie over dit opmerkelijke onderzoeksresultaat in Proceedings of the Royal Society B (27 november 2013) noemen de auteurs dit gedrag mooi neutraal same-sex pairing. Bij mensen zouden we deze slimme moeders lesbisch noemen.

De auteur is bioloog en conservator van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam.

    • Kees Moeliker