Inspectie: geld verdienen was prioriteit in Ruwaard

Staf reageerde niet op gesignaleerde problemen

Geld verdienen werd in het Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenisse belangrijker gevonden dan de zorg voor patiënten. Daardoor ruziede de medische staf lange tijd met de raad van bestuur over geld en hadden sommige afdelingen meer patiënten in huis dan ze aankonden.

Dit is een van de belangrijkste conclusies van het vanochtend gepubliceerde onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) naar de problemen in het Ruwaard van Putten ziekenhuis. Het ziekenhuis ging in juni failliet doordat steeds meer patiënten weg bleven. Ze vertrouwden het ziekenhuis niet meer nadat eind vorig jaar was gebleken dat er veel meer patiënten waren overleden dan in vergelijkbare ziekenhuizen.

De problemen kwamen eind 2011 aan het licht toen uit de HSMR (hospital standardized mortality ratio) bleek dat er in 2010 opvallend veel mensen overleden in het Ruwaard van Putten. De toenmalige raad van bestuur stelde een extern onderzoeksbureau aan dat medio 2012 publiceerde: de cardiologen deden niet aan dossiervorming, droegen patiënteninformatie niet goed aan elkaar over en gaven de co-assistent (student geneeskunde) te veel verantwoordelijkheid. De staf werd ingelicht over de bevindingen maar deed er niets mee. Een nieuwe directie schakelde vervolgens de Inspectie in.

„Toen ons bleek dat de staf níets deed met de gesignaleerde problemen”, zegt Josee Hansen, hoofdinspecteur bij de Inspectie, „hebben wij de cardiologen op non-actief gesteld en het ziekenhuis onder verscherpt toezicht geplaatst.” Dat was een jaar geleden. Ze noemt het „heel erg” dat de raad van toezicht niet ingreep terwijl er jarenlang een „verstoorde verhouding” bestond tussen de raad van bestuur en de medische staf. Die twee partijen praatten maandenlang niet met elkaar. Hansen: „Uit verslagen van vergaderingen en gesprekken blijkt dat ze met elkaar bezig waren en met hun financieel belang en niet met de patiëntenzorg. De raad van bestuur had geen greep op de situatie en de raad van toezicht deed niets.”

In totaal zochten 42 families (patiënten en nabestaanden) afgelopen jaar contact met de Inspectie; met iedereen die dat wilde werden gesprekken gevoerd. Justitie onderzocht of men de cardiologen kon vervolgen maar heeft de zaak geseponeerd omdat het niet strafrechtelijk te bewijzen is dat de hartpatiënten overleden door bijvoorbeeld nalatigheid. Wel bereidt de Inspectie een tuchtzaak voor tegen de cardiologen.

Patiënten móeten er vanuit kunnen gaan dat ze in veilige handen zijn in een ziekenhuis, onderstreept Hansen. „Je bent als patiënt afhankelijk van het ziekenhuis. Het hoort gewoon niet dat andere belangen boven die van veiligheid gaan.”

Het Ruwaard is in juni opgeheven en een gezamenlijke polikliniek geworden van het Maasstad ziekenhuis en het Ikazia (beide Rotterdam) en het Van Weel-Bethesda in Dirksland.