Zijlstra alleen in pleidooi voor banken

VVD-fractieleider Zijlstra tracht het politieke klimaat rond de banken te verbeteren, in het belang van de economie.

Het is lang geleden dat een prominent politicus het voor de Nederlandse bankenwereld heeft opgenomen. VVD-fractieleider Halbe Zijlstra pleitte er vrijdag in deze krant voor om de banken te vrijwaren van nieuwe nationale regulering. Met nog meer regels zou volgens hem zelfs de economische groei gevaar lopen. „De VVD is de enige partij die dit constateert”, zei Zijlstra gisteren bij het tv-programma Buitenhof.

Anders dan Zijlstra wil het kabinet juist internationaal voorop lopen met strenge regelgeving voor de banken. Dat bleek vorige week nog toen minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën, PvdA) nieuwe wetgeving rond de beloningen in de financiële sector presenteerde. Als die wordt aangenomen – en de steun in de Kamer is breed – mag een bonus nog maar 20 procent van het vaste jaarsalaris bedragen. „Nederland krijgt met deze wet de strengste bonus- en beloningswet van Europa”, zei de bewindsman met enige trots. Ook rond de zorgplicht hebben banken met nieuwe regels te maken.

Het pleidooi van Zijlstra tegen de „doorschietende hervorming” komt de banken goed uit. Vorige maand hield de Nederlandse Vereniging van Banken nog een pleidooi in de Tweede Kamer om in regelgeving niet verder te gaan dan internationaal gebruikelijk is. Tijdens die hoorzitting werd weer eens duidelijk hoe kritisch de Tweede Kamer is over de banken.

Nog fundamenteler dan het bonusbeleid is het voornemen van het kabinet de kapitaalseisen van banken op te trekken, zoals het kabinet in zijn bankenvisie in augustus uiteenzette. Op die manier moet de kans dat een bank omvalt, zoals SNS aan het begin van dit jaar, kleiner worden. Hogere kapitaalseisen zullen er voor zorgen dat Nederlandse banken over meer eigen vermogen moeten beschikken dan hun buitenlandse concurrenten. Een slechte ontwikkeling, vinden de banken, die hen op achterstand zet.

Volgens een brede meerderheid in de Kamer zijn extra eisen gerechtvaardigd. De bankensector is relatief groot en dat maakt het land extra kwetsbaar bij een financiële crisis. Strenge regels moeten voorkomen dat de belastingbetaler weer opdraait voor de schade.

Zijlstra vindt dat banken terecht hard zijn aangepakt voor hun rol in de financiële crisis. Maar hij noemt de omvang van de sector – belangrijk voor Nederland – juist een argument tegen te veel nieuwe strenge regels. Die regels zullen er voor zorgen dat de kredietverlening nog verder zal worden afgeknepen. Toen bankiers in de Kamer dit argument gebruikten, noemde PvdA-Kamerlid Henk Nijboer dit „weinig verheffend”.

De oproep van Zijlstra zal het kabinet niet op een ander spoor zetten. Wel trotseert hij de kille stemming ten opzichte van de bankiers, en positioneert zijn partij weer duidelijk aan de kant van de banken.

    • Erik van der Walle