Woelig sterfbed van Gerontius

None

Ooit stond Edo de Waart als chef van het Radio Filharmonisch en De Nederlandse Opera in het centrum van het Nederlandse muziekleven. Nu blijft het bij gastoptredens. Terwijl Jaap van Zweden wereldwijd spotlights vangt, lijkt De Waart zich in de relatieve luwte te begeven, als leider van het orkest van Milwaukee en de Filharmonie.

Met dat Vlaamse orkest brengt hij een nieuwe opname van Elgars mystieke The Dream of Gerontius, erg wijdlopige muziek die vooral in Engeland populair is. Het gespannen geluid van Peter Auty suggereert weliswaar een woelig sterfbed van Gerontius, maar de tenor mist rust in de religieuze droomscène. De koorbijdrage van Collegium Vocale Gent overtuigt meestal wél, evenals het door De Waart met gedoseerde energie voortgedreven orkest. Elgars Eerste symfonie is een substantiële bonus, met ranke violen en soms wat wankele houtblazers.

Floris Don

    • Floris Don