Strengere regels voor voorschoolse opvang

Voor kinderopvang en peuterspeelzalen gaan dezelfde kwaliteitseisen gelden. Nu gelden voor de kinderopvang nog strengere eisen. Vanaf 1 januari 2016 moet ook de pedagogische kwaliteit van beide voorzieningen omhoog. Dat schrijven minister Asscher (Sociale Zaken, PvdA) en staatssecretaris Dekker (Onderwijs, VVD) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Asscher en Dekker willen de vorming van peuters verbeteren, onder meer door voorzieningen in de opvang en de voor- en vroegschoolse educatie beter op elkaar af te stemmen. „Goede kinderopvang en peuterspeelzalen zijn in het belang van elk kind. Het maakt ze kansrijker in hun latere schoolloopbaan en op de arbeidsmarkt. Ook voor ouders wordt het gemakkelijker en duidelijker als er geen verschillen meer zijn”, laat Asscher weten.

Te verwachten is dat de peuterspeelzaal duurder wordt door deze maatregelen. Daar staat tegenover dat werkende ouders vanaf 2016 ook kinderopvangtoeslag krijgen voor de peuterspeelzaal, en niet meer alleen voor de kinderopvang.

De pedagogische kwaliteit van de opvang moet verbeteren door een toename van hbo-medewerkers, permanente opleiding en gebruik van een kindvolgsysteem, aldus het kabinet. Het kabinet overlegt met de brancheorganisaties, oudervereniging Boink en de VNG over de uitwerking van de landelijke kwaliteitseisen.