Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Onderwijs

Salaris bestuurder mbo wordt afhankelijk van aantal studenten

Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ANP MARTIJN BEEKMAN
Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ANP MARTIJN BEEKMAN Foto ANP / Martijn Beekman

De beloning van bestuurders in het mbo wordt voortaan afhankelijk van het aantal studenten. Daarnaast komt er ook een maximum aan wat een bestuurder kan verdienen.

Dat meldt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W) vandaag. Op verzoek van minister Bussemaker (PvdA) hebben toezichthouders in de branche de beloningsregels aangescherpt.

Maximum van 198 duizend euro

De beloningsnormen voor het onderwijs zijn strenger dan die van de Wet Normering Topinkomens (WNT). Waar een bestuurder onder die regeling maximaal 228 duizend euro mag verdienen, wordt er bij bestuurders in het mbo een maximum ingesteld van 198 duizend. Minister Bussemaker:

“Het is goed dat de beloning van een onderwijsbestuurder door de nieuwe code meer in verhouding is met de omvang en complexiteit van de school waar zij voor werken. De samenleving kijkt terecht kritisch naar beloningen, vooral bij organisaties die met publieke middelen worden gefinancierd en een maatschappelijke opgave hebben.”

De raden van toezicht zullen de exacte beloning bepalen. Het bedrag van 198 duizend euro is inclusief onkostenvergoeding en pensioen. Ook voor het voortgezet en primair onderwijs zijn maximale beloningsnormen ingesteld: recpectievelijk 182 duizend en 164 duizend euro.