Er zitten zelfs actrices tussen, zegt hij met enig ongeloof

Pagina 20 & 21