Universiteit niet meer afgerekend op omvang productie

Hoogleraren en professoren lopen in toga naar de Domkerk in Utrecht tijdens de opening van het academisch jaar in Utrecht. Foto ANP / Koen van Weel

Nederlandse universiteiten moeten af van hun “te grote focus op productie in de wetenschap”. Dat zegt Karl Dittrich, voorzitter van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) in een interview met NRC Handelsblad. Opleidingen zullen daarom vanaf 1 januari 2015 bij onderzoeksvisitaties niet langer worden afgerekend op de omvang van hun wetenschappelijke productie.

“Doorgeschoten productiviteitsdenken” heeft ervoor gezorgd dat de balans tussen onderzoek en onderwijs opnieuw moet worden bekeken, vindt Dittrich. Hij verdedigt zich echter tegen kritiek dat het wetenschappelijk onderwijs de afgelopen jaren is verwaarloosd:

“Natuurlijk, het kan altijd beter. Dat geldt voor elke sector. Maar dat het onderwijs hier over de hele linie onder de maat is, of slechter dan toen ik studeerde, daar ben ik het niet mee eens.”

Dittrich wil dat productiviteit geen criterium meer is

Nu is het nog zo dat bij de periodieke visitaties van opleidingen hun wetenschappelijke productiviteit een van de criteria is die worden gemeten. Het is belangrijk dat daar een einde aan komt, zegt Dittrich. “Niks menselijks is ook wetenschappers vreemd. Als je wordt afgerekend op productie, dan ga je je daarnaar richten.”

Dittrich is blij dat universiteiten binnenkort speciale trajecten mogen aanbieden aan excellente studenten. Daarvoor moet twee keer het reguliere collegegeld van 1.900 euro worden betaald. Dat werpt volgens de VSNU- voorman geen drempel op voor studenten met minder draagkrachtige ouders. Die kunnen het geld lenen, vindt hij. “Ze kunnen er straks van uitgaan dat ze een betere kans hebben op een goede betrekking dan anderen.”

    • Bart Funnekotter