Zijn ouderen soms geen onderdeel van de maatschappij en moet alles in geld worden uitgedrukt?

Gerard Marlet schreef het belangwekkende artikel ‘De stad is er niet voor de ouderen’ (NRC 27 nov.). Wordt het een serie? Ik kijk al uit naar de volgende afleveringen: ‘De stad is er niet voor de allochtonen’, ‘De stad is er niet voor de gehandicapten’, ‘...niet voor de werklozen’, e.d. Een mooie reeks! Serietitel: ‘De samenleving geheel economisch verklaard door Marlet’.

Jan Dees

Daar mag koffiedrinken nog

In de binnenstad van Amsterdam is de bejaarde inmiddels een zeldzaamheid: want al lang uitgeweken naar een buitenwijk. Bruggen en stoepen zijn versperd door bakfietsen en bestelbusjes van de creatievelingen. Toch zullen er bejaarden overblijven, te koppig of te arm om te verhuizen.

Verplicht verkassen zal waarschijnlijk pas van kracht worden als Marlet zelf oud is en de gemeenten zijn verwerpelijke standpunten hebben overgenomen. Maar de praktijk kan anders. Toen ik met mijn moeder (95+) en haar rollator een Italiaans restaurant in de Jordaan binnenschuifelde, reageerde de eigenaar blij verrast. Een kleinere pizza: natuurlijk! En of we nog eens terugkwamen, want het was als in Italië waar ouderen onderdeel zijn van het sociale leven: uren op een terrasje kletsen, meestal op één kopje koffie.

Marijke de Groot

Waarom oudere als paria?

Marlet is bang dat, hoewel er steeds minder 65-plussers in steden wonen, er toch extra voorzieningen komen: waarom gemeenschapsgeld hiervoor wordt aangewend? Na zijn visie over wat de stad (vitale broedplaats voor jong, innovatief talent)moet zijn, sluit Marlet denigrerend af: „Dus als onze ouderen ‘koste wat het kost’ tot aan hun dood in het centrum van de stad willen blijven wonen? Prima! Maar laat ze de kosten daarvan dan ook zelf dragen.” Wat heeft in de stad wonen te maken met het krijgen van fatsoenlijke voorzieningen voor iedereen? Betalen ouderen geen belasting? Zijn ouderen in de stad ineens paria’s die het beste kunnen verhuizen, omdat zij niet vitaal en productief zouden zijn?

MPF Berger (65+)

    • Jan Dees
    • Marijke de Groot
    • MPF Berger (65+)