Schade aan ego is groter

„De downgrade van Nederland kwam niet echt als een verrassing voor de markt. Nu hebben alleen Duitsland, Finland en Luxemburg nog de hoogste AAA-waardering van kredietbeoordelaar S&P. De schade aan ons ego is daarmee groter dan de additionele renteopslag die de Nederlandse Staat voortaan moet gaan betalen. De kans dat Nederland niet aan haar verplichtingen kan voldoen, blijft natuurlijk zeer klein. En daar gaat het beleggers vooral om. Sinds deze zomer zijn beleggers naarstig op zoek naar aanwijzingen dat de Europese economie aantrekt. Met de kredietverlaging geeft S&P aan dat zij nog geen aanwijzingen ziet voor een duurzaam herstel van de Nederlandse economie. Hoe vervelend ook, het lijkt voor beleggers verstandig om rekening te houden met een aanhoudend lage economische groei en dito rentevergoedingen. Hoe lang dat kan duren? In Japan zijn ze al meer dan twee decennia op zoek naar dat antwoord.”