‘Molukse treinkapers wel degelijk met opzet gedood’

Na drie weken besloot de regering tot een bevrijdingsactie bij De Punt. Bij de schietpartij die volgde kwamen zes kapers en twee gijzelaars om.
Na drie weken besloot de regering tot een bevrijdingsactie bij De Punt. Bij de schietpartij die volgde kwamen zes kapers en twee gijzelaars om. Foto ANP

Het ministerie van Justitie heeft 35 jaar lang een nota geheim gehouden waaruit blijkt dat zes Molukse treinkapers in 1977 met opzet zijn gedood. Uit de nota blijkt dat de kapers in totaal door 144 kogels zijn getroffen, schrijft de Volkskrant vandaag. Dit was volgens de krant al in 1978 op het ministerie bekend.

Toenmalig minister van Justitie Dries van Agt (CDA) zegt dat hem niet bekend was dat meerdere kapers door tientallen kogels zijn getroffen toen hij de Kamer in 1977 informeerde. Over de beschieting van de gekaapte trein zei hij destijds dat die niet tot doel had de kapers te doden en dat van een kogelregen geen sprake was.

Negen maanden na de kaping bleek uit de autopsierapporten echter door hoeveel kogels de kapers zijn getroffen: 12, 40, 18, 28, 13 en 33. De rapporten belandden op het bureau van toenmalig hoofdambtenaar Ernst Hirsch Ballin (CDA), die later zelf minister van Justitie zou worden. Hij concludeerde destijds dat de rapporten een ander beeld schetsen dan de verklaring die de regering had gegeven.

“Men zal daaruit afleiden dat de treinkapers, anders dan minister Van Agt op 23 juni 1977 in de Tweede Kamer verklaarde, wel degelijk door een regen van kogels getroffen zijn. Ook de verklaring van de minister, dat niet beoogd werd de kapers te doden, zal aan geloofwaardigheid inboeten”, schreef Hirsch Ballin.

Nota Hirsch Ballin verdween in een kluis

Omdat Van Agt inmiddels premier was, lagen de bevindingen volgens de Volkskrant gevoelig. De nota van Hirsch Ballin verdween met andere geheime documenten in een kluis. De Volkskrant mocht de documenten de afgelopen maanden inzien. Toenmalig minister van Justitie Job de Ruiter (CDA) zegt in de krant dat de nota hem nooit heeft bereikt.

De trein die op weg was van Assen naar Groningen werd op 23 mei 1977 bij De Punt in Drenthe gekaapt. De hoofdconducteur, de machinist en veertig reizigers mochten de trein verlaten, maar 54 mensen moesten blijven. Op hetzelfde moment werden 105 leerlingen en vijf leraren in een school in Bovensmilde gegijzeld. Na drie weken besloot de regering tot een bevrijdingsactie bij De Punt. Met luidruchtig overvliegende straaljagers werden de kapers afgeleid, zodat mariniers ongezien de trein konden bestormen. Bij de schietpartij die volgde kwamen zes kapers en twee gijzelaars om. De gijzelnemers in de school gaven zich over. (Novum)