Kapitaaltekort Europese banken

Nieuwe eisen leiden tot een miljardentekort bij de banken. Geld aantrekken op de beurs is moeilijk.

Strengere kapitaaleisen en de ‘gezondheidscheck’ door de Europese Centrale Bank leiden volgend jaar bij de Europese banken tot een kapitaaltekort van 280 miljard euro.

Dat is de verwachting van adviesbureau PwC. Het bureau publiceerde vrijdag een rapport over de kapitaalposities van Europese banken. PwC spreekt van een „aanzienlijk kapitaaltekort”. De onderzoekers van het adviesbureau verwachten dat de banken 180 miljard euro van het kapitaaltekort moeten opvangen door uitgifte van nieuwe aandelen. Hoewel het klimaat voor aandelenplaatsingen verbetert voor banken, zal het volgens de onderzoekers moeilijk zijn om in 2014 in zo’n korte periode 180 miljard euro bij elkaar te sprokkelen.

Volgens Eugenie Krijnsen, partner bij PwC, is het nodig dat banken hun kapitaalspositie versterken door het aantrekken van nieuw kapitaal om ervoor te zorgen dat banken robuust zijn en krediet kunnen blijven verstrekken om de reële economie te stimuleren.

Het resterende bedrag (100 miljard euro) zou ingevuld moeten worden door onder meer verdere afstoting van leningportefeuilles en andere activa.

De invoering van de nieuwe Basel III wet- en regelgeving betekent dat banken hun balans moeten herzien als gevolg van meer stringente eisen voor kapitaal. VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra vindt dat de toenemende regulering een bedreiging is voor de economische groei van Nederland. Dat schreef Zijlstra vrijdag in een opinieartikel in deze krant.

Zijlstra onderkent de noodzaak om de financiële sector te hervormen – nadat een tekortschietend toezicht en roekeloze risico’s eerst de bankensector zelf en daarna de wereldeconomie in crisis stortten. Maar die hervormingsdrang, dreigt in zijn ogen nu „door te schieten”. Volgens Zijlstra vormen kapitaaleisen die nationale toezichthouders in bepaalde Europese landen nu opleggen aan hun banken, zelfs een „bijl aan de wortel van de eurozone”.