Kamer wil opheldering

Vrijwel alle Tweede Kamerfracties, ook regeringspartijen VVD en PvdA, willen opheldering van minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) over de bevindingen van NRC inzake de Nederlandse inlichtingendiensten. De PvdA, de partij van Plasterk, noemt die bevindingen „uitermate zorgelijk”, aldus Kamerlid Recourt.

D66, SP, ChristenUnie, GroenLinks en CDA willen nader onderzoek; door de Kamer zelf, dan wel door toezichthouder CTIVD. „Dit heeft alles weg van Van Traa II’’, aldus Gert Jan Segers (CU), verwijzend naar de parlementaire enquête naar ontspoorde opsporingsmethoden van de recherche in de jaren negentig.

Ook de regeringsfracties betwijfelen de lezing van Plasterk dat de diensten zich bij het inbreken in internetfora, en het daarna verzamelen van persoonsdata van alle deelnemers, binnen de kaders van de wet hebben gehouden. „Ik snap dat je in zo’n forum wilt kijken”, aldus PvdA’er Recourt, een oud-rechter. „Ik kan me ook voorstellen dat je verder rondkijkt als je binnen bent. Maar op één verzoek de gegevens van alle deelnemers verzamelen lijkt mij een stap te ver.” Hij zegt de toelichting van Plasterk af te wachten voor een definitief oordeel. „Ik maak me er zorgen over.”

Kamerlid Dijkhoff (VVD) wijst erop dat inlichtingendiensten geen wettelijke bevoegdheid hebben ongericht kabelgebonden communicatie in te winnen. „Dus ik vraag mij af of dit nog binnen de wet valt.”

D66, SP, ChristenUnie en GroenLinks willen een parlementair onderzoek en eventueel een enquête; het CDA wil nader onderzoek door toezichthouder CTIVD. „De minister heeft een groot politiek probleem”, aldus Van Raak (SP). Schouw (D66) vroeg eerder al vooronderzoek. Hij wijst erop dat de PvdA dit afhield, tenzij zou blijken dat de diensten de wet overtreden. „De PvdA kan zich niet langer verschuilen”, aldus Schouw. Hij voorziet grote problemen voor Plasterk. „De minister loopt op nauwe schoentjes, zoals de Belgen zeggen.” NRC

    • NRC