Op Marktplaats zijn alle nazisymbolen te koop

None

Dolken van de Hitler Jugend met hakenkruizen en swastika-adelaar, instructieboekjes van de SS, vele nazistische speldjes en zelfs brieven van gevangenen uit Mauthausen en Dachau en een Hitler-buste. Op Marktplaats is voor de verzamelaar van nazispullen van alles te koop.

Te veel, vindt de website Nieuws WO2. Deze week werden 2.100 aanbiedingen van nazistisch materiaal geteld. Maker van de website, publicist Arthur Graaff, wil dat de handel wordt verboden. Hij mobiliseerde personen in joodse en ex-verzetskringen. Hij vindt de handel verwerpelijk. Marktplaats gaf hem nul op het rekest.

Marktplaats laat in een uitgebreide juridische verklaring weten geen aanleiding te zien tot ingrijpen. De gebruiksvoorwaarden van de site verbieden aanbod van ‘aanstootgevende materialen’, maar het is volgens de handelssite de verantwoordelijkheid van de gebruikers om zich aan de wet en aan de voorwaarden te houden.

Marktplaats verwijst naar een arrest van 23 november 2010 van de Hoge Raad en een arrest van het gerechtshof Arnhem van 8 november 2012 inzake toepassing van artikel 137e Wetboek van Strafrecht. Het aangeboden voorwerp dient niet uitsluitend op zichzelf te worden bezien, maar in het licht van de omstandigheden waarin het wordt getoond en de associaties die het voorwerp wekt. „Uit dit arrest kan niet worden geconcludeerd dat alle voorwerpen welke betrekking hebben op nazi-Duitsland per definitie in strijd met de Nederlandse wet zijn.”

Esther Voet, directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) in Den Haag, meent dat juist het arrest van het Hof van Arnhem aanknopingspunten biedt om de handel in nazispullen wel aan te pakken. „We bestuderen dit vonnis nu. Belangrijkste vraag momenteel is of we juridisch actie kunnen ondernemen.”

Het CIDI is al enkele weken in gesprek met tv-programma Kassa. Voet: „Dat zal later uitgebreid aandacht besteden aan de weigering van Marktplaats om in te grijpen.”

Jacques Grishaver, voorzitter van het Nederlands Auschwitz Comité, noemt het aanbod van de spullen onverkwikkelijk. „Er gebeurt steeds meer aan openlijke discriminatie waaronder antisemitisme. Dat moet maatschappelijk gewoon niet kunnen en bestreden worden. Het gaat niet alleen om joden die worden geraakt, maar om alle goedkeuring en te koop lopen met symbolen van het meest verschrikkelijke regime waar tientallen miljoenen mensen zwaar onder geleden hebben.”

Ook Kees Van Der Pijl, emeritus-hoogleraar Sussex en voorzitter van de Antifascistische Oud-Verzetsstrijders Nederland (AFVN), laakt de houding van Marktplaats: „Dit is aanbod op grote schaal, en groeit. Als je nazimateriaal met een sterke symbolische waarde met zo’n omvang goedkeurt op populaire sites, dan draag je bij aan een sfeer waarin rassenhaat, intolerantie en in het verlengde volkerenmoord als normaal worden beschouwd.”

    • Peter Olsthoorn