Gemeenten willen alle zorgtaken óf geld

Gemeenten eisen van het kabinet dat zij alsnog de taak ‘persoonlijke verzorging’ mogen uitvoeren. Bijna alle gemeenten stemden vrijdagmiddag in met een resolutie die daartoe oproept.

Het kabinet besloot begin deze maand om de persoonlijk verzorging (hulp bij eten, drinken en medicijngebruik) over te hevelen naar de zorgverzekeraars, inclusief het bijbehorende budget van 2 miljard euro. Een onbegrijpelijke koerswijziging, aldus gemeenten. Zowel in het regeerakkoord als in de nieuwe zorgwet stond zwart op wit dat de taak naar gemeenten zou gaan.

Annemarie Jorritsma, burgemeester van Almere en voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), voorziet „enorme uitvoeringsproblemen” als de persoonlijke verzorging inderdaad naar zorgverzekeraars gaat. „Dan wordt straks de begeleiding naar de douche een gemeentetaak, en het wassen onder die douche een taak voor de verzekeraar.”

Volgens de VNG zou de decentralisatie van zorgtaken door het kabinetsbesluit incompleet worden en daardoor onbetaalbaar. Gemeenten zouden niet langer geld kunnen besparen door de zorgtaken (huishoudelijke hulp, begeleiding en verzorging) ‘in samenhang’ uit te voeren. Uit protest staakte de VNG)begin november het overleg met het kabinet.

De voorvrouw is „overtuigd” van een stijging van de zorgpremie als het kabinet volhardt in zijn besluit. Als voorbeeld dient de bezuiniging van 40 procent op huishoudelijke hulp. „Met zulke bezuinigingen zullen we ‘nee’ moeten zeggen tegen te veel kwetsbare mensen”, aldus Jorritsma.

Nu zijn de gemeenten onder voorwaarden weer bereid te praten, zegt Jorritsma. Het kabinet moet zijn „foute” besluit terugdraaien, aldus Jorritsma vrijdag. Zo niet, dan willen gemeenten „substantieel” meer geld voor de andere zorgtaken die zij moeten uitvoeren.

Staatssecretaris Martin van Rijn (Zorg, PvdA) zegt op de website van zijn ministerie verheugd te zijn dat gemeenten weer met het kabinet om de tafel willen. „Samenwerking tussen gemeenten en verzekeraars is de sleutel voor een goede organisatie van zorg en ondersteuning in de buurt”, staat er. Toch lijkt de PvdA’er niet van zins op zijn besluit terug te willen komen.