Geen invloed op aandelen

„In principe heeft deze verlaging van de rating geen invloed op de investeringsbereidheid van buitenlandse bedrijven in Nederland. Geen ondernemer laat zich leiden door dit rapportcijfer. Veel belangrijker is of het rechtsysteem en de infrastructuur goed is. Daar kijkt S&P niet naar. Datzelfde geldt voor aandelenbeleggers. Noch een multinational als Unilever noch een Nederlands bedrijf als Exact gaat er minder door verdienen. De enige voor wie het wel van belang kan zijn is de obligatiebelegger. Velen hebben mandaten dat zij een bepaald percentage in een rating mogen hebben. In theorie moet een aantal beleggers nu Nederlandse staatsleningen verkopen. Maar veel obligatiebeheerders zullen er al rekening mee hebben gehouden, dus zullen er geen enorme verschuivingen optreden. De rente steeg vrijdag ook nauwelijks. Volgen we het Amerikaanse voorbeeld van ruim twee jaar geleden, dan kan de rente nog verder dalen.”