Domheid gaat verder: ministerie wil ook middelmatigheid subsidiëren

None

Op 26 november ageert Leo Prick tegen de beslissing van minister Bussemaker om excellente studenten dubbel collegegeld te laten betalen: inderdaad onbegrijpelijk. Maar de domheid in het ministeriële prijsbeleid gaat verder: de minister wil ook middelmatigheid subsidiëren. Aangezien studenten met een hbo-bachelor de kennis missen om rechtstreeks door te stromen naar een wo- master, bieden universiteiten al jaren schakelprogramma’s aan. Het gaat hier op zijn zachtst gezegd niet om de meest talentvolle groep die zich aan de poorten van de universiteit meldt. De nieuwe wet verplicht universiteiten om voor schakelprogramma’s tot 30 studiepunten maximaal een proportioneel gedeelte van het wettelijk tarief te vragen. Voor grotere schakelprogramma’s kan het gedeelte boven de 30 studiepunten worden afgerekend voor maximaal twee keer het wettelijk tarief, terwijl het ministerie dit onderwijs niet bekostigt. Gevolg is dat het schakelonderwijs ver onder de kostprijs van de opleiding moet worden aangeboden. Het levert de opleiding weinig op en het kost veel moeite om hbo- studenten naar het gewenste academische eindniveau te brengen. Kwaliteit verhogen kan juist door de middelmaat te weren en de excellente student aan zich te binden. Aan de Erasmus School of Economics hebben we de instroom in schakelprogramma’s substantieel gereduceerd, zodat alleen nog de top uit het hbo wordt toegelaten. Tegelijker bieden we aan excellente studenten de mogelijkheid om twee studies te combineren.

Prof.dr. Ivo J.M. Arnold

    • Prof.Dr. Ivo J.M. Arnold