Zijlstra: regels banken bedreigen muntunie EU

Halbe Zijlstra: hervormingen zijn nodig maar de regelgeving voor banken en verzekeraars door de EU en nationale overheid schiet nu door.
Halbe Zijlstra: hervormingen zijn nodig maar de regelgeving voor banken en verzekeraars door de EU en nationale overheid schiet nu door. Foto ANP / Evert-Jan Daniels

De toenemende regulering van de financiële sector bedreigt de economische groei van Nederland. Dat betoogt VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra vandaag in NRC Handelsblad.

‘Regulering kan financieel destabiliseren’

Volgens Zijlstra vormen kapitaaleisen die nationale toezichthouders in bepaalde Europese landen nu opleggen aan hun banken, zelfs een “bijl aan de wortel van de eurozone” Zijlstra:

“Als geld zich niet vrij kan verplaatsen, is er de facto geen muntunie meer.”

Op deze wijze kan regulering zelfs “financieel destabiliseren”.

Zijlstra onderkent de breed gevoelde noodzaak om de financiële sector te hervormen, nadat tekortschietend toezicht en roekeloze risico’s eerst de sector zelf en daarna de wereldeconomie in crisis stortten. Maar die hervormingsdrang, “hoewel het in deze tijd niet populair is om te zeggen”, dreigt in zijn ogen nu “door te schieten”.

‘Nederland heeft neiging Europese regels snel in te voeren’

Financiële instellingen zouden de tijd moeten krijgen om zich aan te passen aan de grote hoeveelheid nieuwe regels, vindt Zijlstra. Maar Nederland heeft volgens de VVD’er juist de neiging Europese regels sneller in te voeren dan andere EU-landen, en er ook nog eens een schepje bovenop te doen. Daarmee wordt de eigen financiële sector benadeeld, die van relatief groot belang is voor de Nederlandse economie.

“Denk aan regels over scholing, provisies, beloningsbeleid of het verplicht afleggen van een eed voor net gedrag. Of de recent wettelijk vastgelegde zorgplicht.”

Deze week presenteerde minister Dijsselbloem (Financiën, PvdA) juist een wetsvoorstel om het beloningsbeleid voor financiële instellingen in Nederland tot het strengste van de Europese Unie te maken.

    • Derk Stokmans