Zijlstra: regels banken bedreigen muntunie EU

Fractievoorzitter VVD keert zich tegen strengere kapitaaleisen

De toenemende regulering van de financiële sector bedreigt de economische groei van Nederland. Dat betoogt VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra vandaag in deze krant.

Volgens Zijlstra vormen kapitaaleisen die nationale toezichthouders in bepaalde Europese landen nu opleggen aan hun banken, zelfs een „bijl aan de wortel van de eurozone”. Zijlstra: „Als geld zich niet vrij kan verplaatsen, is er de facto geen muntunie meer.” Op deze wijze kan regulering zelfs „financieel destabiliseren”.

Zijlstra onderkent de breed gevoelde noodzaak om de financiële sector te hervormen, nadat tekortschietend toezicht en roekeloze risico’s eerst de sector zelf en daarna de wereldeconomie in crisis stortten. Maar die hervormingsdrang, dreigt in zijn ogen nu „door te schieten”.

Financiële instellingen zouden de tijd moeten krijgen om zich aan te passen aan de grote hoeveelheid nieuwe regels, vindt Zijlstra. Maar Nederland heeft volgens de VVD’er juist de neiging Europese regels sneller in te voeren dan andere EU-landen, en er ook nog eens een schepje bovenop te doen. Daarmee wordt de eigen financiële sector benadeeld, die van relatief groot belang is voor de Nederlandse economie. „Denk aan regels over scholing, provisies, beloningsbeleid of het verplicht afleggen van een eed voor net gedrag. Of de recent wettelijk vastgelegde zorgplicht.”

Deze week presenteerde minister Dijsselbloem (Financiën, PvdA) juist een wetsvoorstel om het beloningsbeleid voor financiële instellingen in Nederland tot het strengste van de Europese Unie te maken. Onderdeel daarvan is dat bonussen voor medewerkers in de financiële sector niet meer dan 20 procent van het vaste salaris mogen bedragen, terwijl dat volgens Europese regels maximaal 100 procent van het salaris mag zijn. Ook mogen bonussen niet meer worden uitgekeerd zonder bijbehorende uitzonderlijke prestatie. De bankierslobby reageerde teleurgesteld.

Al deze regulering leidt ook tot een afnemend risicobesef bij burgers, denkt de VVD-fractievoorzitter: „Almaar toenemende regelgeving schept valse verwachtingen bij de consument. Namelijk dat alle risico’s kunnen worden voorkomen en afgedekt door de overheid en dat fouten of financiële crises zich nooit meer voor zullen doen. Niemand kan deze belofte waarmaken, ook politici niet.”

Zijlstra bekritiseert daarom ook de recent wettelijk vastgelegde zorgplicht „waarbij niet de consument zelf, maar de bank zich voortaan moet afvragen of een lening voor die persoon wel verstandig is”. Dat is, volgens de VVD’er, „de wereld op zijn kop en gaat volledig voorbij aan de eigen verantwoordelijkheid van consument”. Het leidt in zijn ogen ook tot extreem risicomijdend gedrag van banken, waardoor zij minder krediet verstrekken dan nodig is om de economische bedrijvigheid te stimuleren.