Geld voor samenwerkende musea

Met de regeling Samenwerking Musea, die het Mondriaan Fonds gisteren heeft gepresenteerd, kunnen musea geld krijgen voor voorstellen tot samenwerking met met andere musea, in binnen- of buitenland, en met maatschappelijke partijen als kastelen, historische verenigingen, archieven, monumenten en natuurverenigingen. Het geld, 8 miljoen euro in de komende vier jaar, komt van het rijk en heeft de minister voor Cultuur Jet Bussemaker (PvdA, Cultuur) al in het voorjaar toegezegd. (NRC)