Macht gemeente holt uit

De positie van gemeenteraadsleden als controleur van de macht loopt gevaar. Dat zeggen de verenigingen van gemeentesecretarissen, van griffiers, van raadsleden, van rekenkamers en diverse hoogleraren in deze krant.

Hoe meer taken van het Rijk naar gemeenten gaan, hoe machtelozer raadsleden worden, zeggen zij. Want de taken die het Rijk overhevelt naar gemeenten – zoals de jeugdzorg – zijn zo omvangrijk en complex, dat gemeenten ze weer laten uitvoeren door regionale samenwerkingsverbanden, zoals die er nu al zijn voor de brandweer en de GGD. Op deze zogeheten ‘gemeenschappelijke regelingen’ kunnen gemeenteraadsleden nauwelijks invloed uitoefenen, zeggen bovengenoemde partijen. Leo Markensteyn, voorzitter van rekenkamervereniging NVRR: „Een gemeenschappelijke regeling is een bermudadriehoek waar alle controlecapaciteit in verdwijnt.”

    • Ingmar Vriesema